17.10.2016
Nyhed

Arbejdstilsynet har problemer med eget arbejdsmiljø

En elendig trivselsrapport fra arbejdsmiljøets egen vogter får flere politikere til at kræve handling. DM følger situationen nøje.

Af Pernille Siegumfeldt

Arbejdstilsynet står i problemer til halsen, når det gælder arbejdsmiljøet under eget tag.
Det skal der ryddes op i, mener en række politikere, blandt andre Bent Bøgsted, der er formand for Folketingets Beskæftigelsesudvalg.

”Arbejdstilsynet må se at få styr på arbejdsmiljøet i dets egen butik”, siger Bent Bøgsted til Fagbladet 3F. Han bakkes op af blandt andre arbejdsmarkedsordførerne for Socialdemokratiet og Enhedslisten.

Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard lægger ansvaret for at løse problemerne over på den daglige ledelse.
”Jeg forventer, at direktionen tager hånd om situationen og arbejder målrettet for at forbedre trivslen”, hedder det bl.a. i en skriftlig kommentar fra ministeren til 3F.
   
Dumpekarakter til ledelsen
Kritikken fra politikerne kommer, efter at Fagbladet for nyligt offentliggjorde resultaterne af en trivselsundersøgelse - foretaget blandt tilsynets medarbejdere af Beskæftigelsesministeriet. Målingen, som 90 pct. af medarbejderne har svaret på, viser, at arbejdsmiljøet i Arbejdstilsynet er elendigt.

43 pct, angiver, at de har ”ringe” eller ”meget ringe” tillid til udmeldinger fra ledelsen. 68 pct.siger, de tvivler på, at de fortsat arbejder i tilsynet om to år. I forvejen er tilsynet ramt af medarbejderflugt oven i en store sparerunde.

Fællestillidsrepræsentant i Arbejdstilsynet Søren Kristensen siger til DR Nyheder, at trivselsmålingen er en mistillidserklæring fra medarbejderne og en dumpekarakter til den øverste ledelse i Arbejdstilsynet.


40 ud af 300 har sagt op
At medarbejderne dumper arbejdsmiljøet kommer ikke bag på DM´s forhandlingskonsulent Mette Askov, der følger situationen på arbejdspladsen.

”Sidste vinter var Arbejdstilsynet igennem en fyringsrunde, siden har ledelsen bl.a. dikteret en stramning i den måde, de ansattes kørsel bliver opgjort på, som både betyder tabt indtægt og en længere arbejdstid for de tilsynsførende ude i landet. Mange oplever, at besparelser bliver forsøgt tørret af på de ansatte, uden at man har en tilstrækkelig dialog om det”, forklarer Mette Askov.

At der er pres på arbejdspladsen vidner antallet af opsigelser om. Ifølge forhandlingskonsulenten har 40 ud af 300 tilsynsførende sagt op siden sidste år.

”Det skaber meget støj i en organisation, når den dedikation, selvstændighed og fleksibilitet, som man forventer af sine ansatte, ikke opleves som gensidig”, pointerer Mette Askov.

Arbejdstilsynets direktør Peter Vesterheden har på baggrund af kritikken sagt, at ledelsen er parat til at søge ekstern hjælp for at få løst sine problemer. Mette Askov undrer sig over, at det burde være nødvendigt.

”Arbejdstilsynet har selv nogle af de dygtigste medarbejdere inden for både fysisk og psykisk arbejdsmiljø. De er udemærket i stand til at fortælle ledelsen, hvor skoen trykker. Men det fordrer naturligvis en ledelse, der er indstillet på at lytte”, siger DM´s forhandlingskonsulent.