02.11.2016
Nyhed

Regeringen vil booste arktisk forskning

Danmarks skal være førende inden for arktisk forskning og regeringen overvejer en forskningsenhed på Arktis. Men der er ikke udsigt til flere penge til området og ekspert forventer, at universiteterne vil blive bedt om at løfte opgaven.

Af Thomas Bøttcher

Danmark skal styrke sin indsats for arktisk forskning, uddannelse og innovation. Det skal ske i lyset af de store konsekvenser som klimaforandringerne har.

Derfor har regeringen lanceret en ny forskningsstrategi, der ifølge forskningsminister Ulla Tørnæs (V) skal gøre Danmark til ”en af de førende arktiske forskningsnationer”.

Blandt de muligheder, den nye strategi skal afsøge, er etableringen af en ny forskningsenhed på Grønland.

”En sådan forskningshub, håber jeg, kan bidrage til at styrke det akademiske miljø i Grønland og i det hele taget have en positiv afsmittende effekt på både den danske forskning og det grønlandske samfund”, siger Ulla Tørnæs til Ritzau.

Kaster man et blik på det aktuelle finanslovsforslag, står det dog klart, at der ikke er afsat penge til at styrke den arktiske forskning, tværtimod. Det nuværende særtilskud på 16,8 mio. kr. skal ifølge regeringen reduceres med 200.000 kr. næste år, og året efter er det lagt op til at skære i bevillingen med yderligere 3 mio. kr.

Universiteterne er afgørende
Ulla Tørnæs erkender da også, at finansieringen er en udfordring.

”Det er klart at, en forskningshub selvfølgelig ikke kan etableres, uden at der afsættes økonomi til det, og spørgsmålet bliver, hvor pengene skal findes. Men det må vi tage, når vi har afklaret om potentialet er der”.

På Københavns Universitet peger professor Minik Rosing på, at bevillingerne til det arktiske område har været faldende i en årrække. Han vurderer, at Ulla Tørnæs satser på, at en styrket tilstedeværelse i Arktis skal vokse ud af de eksisterende forskningsmiljøer.

”Jeg tror, at ministeren mener, at vejen frem er den, at universiteterne står for indsatsen mht. til både implementering og finansiering”, siger Minik Rosing til Magisterbladet.

Under alle omstændighederne forventer han, at regeringen vil handle, ikke mindst fordi Arktis blev udpeget som en central udenrigspolitisk interessesfære i tidligere ambassadør Peder Taksøe-Jensens udredning om Danmarks udenrigspolitik.

”Så der er nok nogle, der ser det her som en del af en national strategi. Og forhåbningen er, at forskellige interesser tilsammen kan være med til at løfte området".