07.11.2016
Nyhed

Public service-udvalg åbner op for at styrke DR

Public service-udvalget fremlagde mandag fem scenarier, der skal sikre kvaliteten af public service i fremtiden. To af dem vil styrke Danmarks Radio, hvoraf den ene indebærer salg af TV2 og lukning af Radio27syv.

Af Louise Egholm Burcharth
Den politiske debat har i den senere tid kredset om at indskrænke DR’s rolle.

Men det såkaldte Public service-udvalg - nedsat af forhenværende kulturminister Marianne Jelved (R) i 2014 - lægger i to af deres fem scenarier i en ny rapport op til det modsatte, hvis public service skal styrkes i fremtiden.

Udvalget med den tidligere EU-kommissær og DR-vært Connie Hedegaard i spidsen anviser fem scenarier, men ser to af dem som mest realistiske, skriver Børsen.

Det ene vil betyde, at TV2 som statsejet tv-kanal sælges fra, og at TV2-regionerne sluses ind under DR og radiokanalen Radio24syv lukkes. Kanalen koster årligt 90 mio. kr. og vil ”frigøre et betydeligt beløb, der enten kan omsættes i en opprioritering af indholdsproduktion eller anvendes til en nedsættelse af medielicensen”, står der i udvalgets rapport.

Det andet af de to scenarier, som ifølge Børsen er realistiske, vil styrke DR og fokusere på mere dansk produceret indhold – uden at sælge TV2 eller nedlægge Radio24syv.

Men ifølge formand Connie Hedegaard kan scenarierne bruges på forskellige måder af politikerne.

”Vi er ikke blevet bedt om at komme med anbefalinger. Og scenarierne kan kombineres på mange måder. Men vores håb er, at nuancerne i denne svære debat kan få mere plads, og at beslutningstagerne har fået et kvalificeret grundlag for at foretage nogle svære afvejninger og informerede valg”, siger hun i en pressemeddelelse fra Kulturministeriet. 

Buffet af politiske valgmuligheder
Børsens politiske redaktør Morten Crone betegner i en analyse de fem scenarier som ”en buffet af valgmuligheder fra scenarie ét, der er et rent privatiseret landskab uden public service til scenarie fem, hvor man udbygger public service og blandt andet reducerer udenlandske produktioner og spillefilm og overlader dem til private aktører”.

Kulturminister Bertel Haarder (V) lægger ikke umiddelbart op til at indskrænke udbuddet af public service.

”Vi skal ikke nødvendigvis have mindre public service, men vi skal have bedre public service, mere fokuseret i indholdet og mere mangfoldig i udbuddet”, skriver han i en kronik i Berlingske.

Han mener dog ikke, at DR skal sprede sig over aktiviteter, der også kan varetages af det private. 

”Regeringen mener imidlertid, at DR dels er for dominerende i et presset mediemarked, dels har spredt sig for tyndt over for mange TV- og radiokanaler og for mange typer indhold. DR skal levere indhold, der informerer og samler danskerne, men det har aldrig været meningen, at DR skal presse de private udbydere”, skriver han i kronikken.

De fem scenarier:

 1. Public service overlades til markedet
  Al public service-finansiering ophører, og alle statsligt ejede public service-institutioner sælges eller nedlægges. Her vil de kommercielle radio- og tv-stationer stå for den fortsatte produktion af medieindhold.
 2. Public service består – institutionerne forgår
  Ligesom i scenarie 1 nedlægges alle offentligt ejede public service-institutioner. Men i modsætning til scenarie 1 bliver en andel af den offentlige finansiering af public service-indhold opretholdt, der ud fra et kulturpolitisk og samfundsmæssigt perspektiv anses for vigtigt.
 3. Public service koncentreres hos DR
  Der gives mere plads til kommercielle medievirksomheder ved at reducere antallet af public service-institutioner. Bl.a. sælges TV2, de regionale TV2-kanaler bliver lagt sammen med DR og radiokanalen Radio24syv bliver nedlagt.
 4. Public service begrænses
  En del af indholdet begrænses eller fjernes fra public service-institutionernes og bliver overladt til den kommercielle mediebranche. Public service-institutionerne tager sig herefter kun af det indhold, som de kommercielle medievirksomheder ikke kan forventes at levere.
 5. Public service styrkes på dansk
  Her skal de danske public service-medier fokusere mere på det danskproducerede indhold og reducere dele af det udenlandske for at skabe en klarere identitet af public service-udbuddet.  

Kilde: ”Public service de næste 100 år” - rapport fra Public service-udvalget.