11.11.2016
Nyhed

Ny aftale sikrer penge til sprog og uddannelseskvalitet

V, S og DF har ved at afskaffe dobbeltuddannelser afsat penge til at løfte sprogområdet i uddannelsessystemet og til mere feedback og bedre undervisning på de videregående uddannelser.

Af Louise Egholm Burcharth
Regeringen har længe været kritiseret for at udsulte sprogfagene og kvaliteten på de videregående uddannelser med nedskæringer.

Men med en ny aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om begrænsning af muligheden for at tage to videregående uddannelser på statens regning er der nu afsat 120 mio. kr. om året til at styrke de videregående uddannelser.

”Jeg er meget tilfreds med, at vi nu begrænser omfanget af dobbeltuddannelse, for i stedet at kunne bruge pengene på et tryggere dagpengesystem og mere kvalitet i uddannelserne. De studerende kan nu se frem til, at vi med en ny kvalitetspulje på mere end 100 mio. kr. om året sætter fokus på mere feedback og bedre undervisning. Derudover er jeg rigtig glad for, at vi med aftalen har fundet 15 mio. årligt, som skal løfte sprogområdet”, siger Ulla Tørnæs (V), der er uddannelses- og forskningsminister, i en pressemeddelelse.

Mere feedback og styrket sprog
Den nye kvalitetspulje på 105 mio. kr. om året skal udover mere feedback til de studerende og bedre undervisnings- og eksamensformer bruges til at styrke den mere praksisnære viden og bedre praktik.

Derudover skal 15 mio. kr. bruges til at finansiere sprogstrategien, som Magisterbladet tidligere har skrevet om.

Hos FTF, der er hovedorganisation for offentligt- og privatansatte, hilser man den nye kvalitetspulje velkommen. Formand for FTF Bente Sorgenfrey understreger dog, at det ikke løser problemerne ved de millardbesparelser, som uddannelsesområdet lider under.

”Hele uddannelsesområdet er præget af økonomiske besparelser, så vi har hårdt brug for initiativer, der kan vise vej til styrket kvalitet. De erhvervsrettede videregående uddannelser på erhvervsakademier og professionshøjskoler har et stort element af praktik og klinisk undervisning i sig, og der er brug for at styrke kvalitet i praktikken. Derfor er den nye pulje en god ide. Men den ændrer ikke på, at kvaliteten af vores uddannelser svækkes de kommende år med regeringens planlagte besparelser”, udtaler Bente Sorgenfrey i en pressemeddelelse fra FTF.

Benspænd for karriereskift
FTF er dog ikke begejstret for, at den nye kvalitetspulje er blevet til på bekostning af muligheden for at tage en ny videregående uddannelse fra 2017, hvis man allerede har én videregående uddannelse på samme niveau eller højere.

Bente Sorgenfrey frygter, at det fx kan ramme den ledige akademiker, der ønsker at uddanne sig til sygeplejerske, som der ellers er mangel på.

”Uddannelsesloftet indebærer, at samfundet går glip af højt specialiseret og kvalificeret arbejdskraft, som vi får, når det er muligt for den enkelte at kombinere kompetencer fra flere relevante uddannelser. Det er ikke rimeligt, at det uddannelsesvalg, man træffer i ungdommen, skal betyde, at man afskærer sig videregående uddannelse på et senere tidspunkt i livet”, siger Bente Sorgenfrey i pressemeddelelsen.

FTF arbejder nu på at få sygeplejerskeuddannelsen på positivlisten over uddannelser, der undtages pga. manglen på sygeplejersker.