01.11.2016
Nyhed

Metropol nedlægger 100 stillinger

Stor fyringsrunde på professionshøjskolen Metropol betyder, at mellem 80-106 årsværk forsvinder. Besparelserne står i skarp kontrast til det politiske ambitionsniveau om høj kvalitet i uddannelsen af lærere og sygeplejersker, siger tillidsrepræsentant.

Af Thomas Bøttcher

Grønthøsteren med besparelser på to pct. i regeringens finanslov fra 2015 medfører nu en stor fyringsrunde på Metropol i København, der blandt andet uddanner lærere, sygeplejersker og laboranter.

Ifølge Metropols ledelse skal der blandt de nuværende medarbejdere spares mellem 80-106 årsværk, svarende til ni pct. af det samlede antal årsværk.

Det svarer til 53,3 mio. lønkroner som fordeles mellem administration og efteruddannelse (32 mio. kr.) samt uddannelses- og forskningsområdet (21 mio. kr.)

Og så store besparelser kan ikke undgå at ramme uddannelseskvaliteten. Det siger næstformand i Metropols samarbejdsudvalg, lektor og tillidsrepræsentant Hans Henrik Koch.

”Folk er i chok, for vi er i forvejen presset ind til benet på fx uddannelsesområdet. Det her kommer til at gå ud over kvaliteten og professionaliteten hos de, der skal ud og bære velfærdssamfundet. Og det er skræmmende”.

Afværgestrategi mislykkedes
Regeringens sparekrav været kendt længe, men Metropol satsede på at kæmpe mod grønthøsterbesparelserne ved at øge indtjeningen på efter-og videreuddannelsesområdet. Men den strategi er ikke lykkedes.

”Det hænger sammen med en generel nedgang på efteruddannelsesområdet, som blandt andet er foranlediget af de selvsamme besparelser, som vi selv har skulle kæmpe med”, siger Hans Henrik Koch.

En del af problemet med at få budgetterne til at hænge sammen kan dog ifølge tillidsrepræsentanten føres tilbage til opsigelsen af undervisernes arbejdstidsaftale.

”At vi ikke har en arbejdstidsaftale, betyder også, at det er svært for ledelsen at se, hvad lønkronerne går til. Det har været svært at analysere, hvad der er indtægtsdækket og hvor man skulle skære eller eventuelt satse. Men til syvende og sidst er det finanslovsbesparelserne, der er årsagen”.

For at reducere omfanget af afskedigelser har ledelsen frem til 7. november givet medarbejderne mulighed for at indgive ønske om frivillige fratrædelsesordninger eller nedsat arbejdstid.

Professionshøjskolen UCC gennemførte i begyndelsen af året en lignende sparerunde. Her førte en besparelser for 60 mio. kr. til 56 afskedigelser samt en række frivillige fratrædelser.