"Vi kæmper lidt for at få arbejdsro", siger Uddannelsesdirektør. EVA har netop evalueret den kun to år gamle pædagoguddannelse
21.11.2016
Nyhed

"EVA sparker en åben dør ind"

Hver 2. pædagog-studerende oplever ringe uddannelseskvalitet, viser ny undersøgelse fra EVA. Vi er dårligt kommet i gang, så vent med at slå os i hovedet, bønfalder UCSJ´s uddannelsesdirektør.

Af Pernille Siegumfeldt

Allerede før det første hold af studerende på den nye pædagoguddannelse overhovedet er dimitteret, får kvaliteten på landet største uddannelse drøje hug.

Det sker i en ny landsdækkende undersøgelse, som Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har lavet blandt de studerende.
Hver anden siger, at kvaliteten er for lav, og hver fjerde føler sig ikke fagligt udfordret, viser tallene fra EVA blandt andet.

 På UC Sjælland mener man ikke, det er overraskende, at en relativt ny uddannelse har forbedringspunkter. Det siger uddannelsesdirektør Sami Stephan Boutaiba.

 ”EVA sparker en åben dør ind med sin evaluering. Vi laver selv undersøgelser årligt, og de viser, at der er nogle udfordringer, men at vi bevæger os i den rigtige retning, med gradvist forbedret feedback og en øget tilfredshed med det faglige niveau på uddannelse. Så det er lidt ærgerligt at få hug på den måde, inden det første hold på den nye studieordning overhovedet er dimitteret, ” siger uddannelsesdirektøren.

EVA: Evaluering kan ikke vente
I det hele taget advarer Sami Stephan Boutaiba imod den tiltagende evalueringsiver, som professionsuddannelserne er underlagt og som betyder, at det er svært at se resultaterne af en reform, før den næste skal implementeres.

”Vi tager kvalitetssikring dybt alvorligt, evaluerer hele tiden os selv, og vil meget gerne diskutere indhold. Men vi kæmper også lidt for at få den fornødne arbejdsro ind imellem”, sukker han.


Forventningsafstemning nødvendig 
Mikkel Haarder, der er direktør for EVA, understreger over for Magisterbladet.dk, at evalueringen skal ses som et bidrag til implementeringen af den nye pædagoguddannelse og ikke som et gok i nøden.

EVA´s direktør påpeger, at der generelt er forskel på, hvor opmærksomt de forskellige uddannelser arbejder med at sikre kvaliteten.

”Vi ved godt, at taxameter og andet gør rammebetingelserne hårde på fx pædagoguddannelsen i disse år, men der er stadig med enkle greb mulighed for at skabe mere studieintensitet ved at have fokus på forventningsafstemning med de studerende om den nødvendige arbejdsindsats”, pointerer Mikkel Haarder.

Koble kvalitet til indhold
Mikkel Haarder synes ikke, det er unfair at del-evaluere, selv om den eksisterende uddannelse kun har kørt i to år.
”Fagområdet er for vigtigt til, at vi kan vente til fx 2020, når vi har haft 2-3 årgange hele vejen igennem, før vi vurderer, om uddannelseskvaliteten kan hæves”, påpeger EVA´s direktør.

På det punkt er Sami Stephan Boutaiba enig med Mikkel Haarder.

”Jeg kan kun opfordre til, at vi også begynder at tale om, hvordan pædagoguddannelsen konkret kan bidrage til løsninger på afgørende samfundsudfordringer, fx at skabe endnu bedre kvalitet i dagtilbud osv. Så kobler vi kvalitet til indhold, og det mangler i den grad i dag,” understreger UC Sjællands uddannelsesdirektør.