Ligesom i Danmark bruger Cambridge og andre universiteter i England flere og flere løstansatte forskere og undervisere
22.11.2016
Nyhed

53 pct af britiske uni-undervisere er usikkert ansatte

Over halvdelen af universiteternes forskere og undervisere arbejder på prekære vilkår i England, viser en ny analyse. På det samlede britiske arbejdsmarked arbejder 7.1 millioner på løse kontrakter, og tallet stiger.

Af Pernille Siegumfeldt

Den ene dag var Greg en lovende, ung og ambitiøs akademiker, der netop havde afsluttet sin ph.d. Den næste sluttede hans midlertidige ansættelse på et universitet i Nordengland, hans kone blev syg, og pludselig stod parret i en ny, skræmmende situation.

Der var dårligt penge til at betale husleje for, Greg måtte tage underbetalte ufaglærte jobs, og den afhandling, som få måneder tidligere havde været hans  billet til et godt og velbetalt arbejde, var pludselig dårligt det papir værd, den var skrevet på.

”Jeg havde flere rettigheder, da jeg var skraldemand”, fortæller Greg, til den britiske avis The Guardian.

Han vil være anonym, da han tror, det giver bedre chancer for at komme tilbage til universitetet.

Syv millioner briter er prekært ansatte
Greg er en af de millioner af akademikere i England, som arbejder på en løs kontrakt. I dag udgør de mere end halvdelen – 53 procent – af forskerne og underviserne på de britiske universiteter. 

På det samlede arbejdsmarked er flere end syv millioner i dag ansat på prekære vilkår. Og tallet er stigende, skriver den britiske avis.

Samme tendenser ses i Danmark, også på universiteterne, om end med lidt lavere hastighed.

I sidste uge kunne Magisterbladet.dk fortælle, at antallet af midlertidigt ansatte post.docs., eksterne lektorer og videnskabelige assistenter er vokset med 37 procent på fem år.  Det svarer til, at andelen af kortvarigt ansatte nu udgør 47 procent af alle undervisere og forskere på danske universiteter.

Tager man ph.d.erne med, svarer det til, at seks ud af 10 ikke har en fast kontrakt.

"Just Managing"
Universiteterne i England beskyldes for at have indført en ”Sports Direct model”. Udtrykket henviser til den måde, en stor produktionsvirksomhed har hyret folk på til lav timebetaling og uden rettigheder.

Både kvaliteten i undervisningen på de videregående uddannelser og den manglende opkvalificering af både akademikere og andre bekymrer helt ind i Downing Street 10, hvor premierministeren bruger udtrykket ”just managing” om de 7.1 millioner briter, der i dag har et arbejdsliv præget af stor usikkerhed. 

Regeringen har nedsat en kommission, der skal kortlægge konsekvenserne af et voksende prekært arbejdsmarked.

”Der er nogle grundlæggende bevægelser i gang, som udgør en potentiel risiko for både den sociale sammenhængskraft og den sociale mobilitet”, advarer Alan Milburn, talsmand for regeringen.  

Mens DM i mange år har påpeget de problemer, der fx følger af universiteternes stigende brug af løstansatte, ser toppen af det videregående uddannelsessystem herhjemme ikke så meget grund til nervøsitet som den britiske regering.

”Jeg er ikke bekymret over, at der er en mærkbar andel af postdocs ift. til det samlede antal fastansatte, fordi de typisk arbejder på tidsbegrænsede forskningsprojekter og derefter skal videre og ud i det private erhvervsliv. Sådan er det i hvert fald på DTU”, sagde Anders Bjarklev, rektor på DTU og formand for Danske Universiteter, til Magisterbladet.dk midt i november.

I den kommende weekend holder DM kongres, hvor blandt andet det prekære arbejdsmarked for akademikere er på dagsordenen. Du kan læse mere her: www.dm.dk/kongres