29.03.2016
Nyhed

Udflytningsregningen vokser sig større og større

Selv om regeringen hævder, at det vil koste i underkanten af en milliard kroner at flytte de næsten 4000 statslige arbejdspladser ud i provinsen, så er det langt fra at give det fulde billede, skriver Politiken.

Af Tobias Dinnesen
Regeringen har åbent erkendt, at det vil koste i omegnen af én mia. kr. at flytte godt 4000 statslige arbejdspladser til forskellige nye lokationer i provinsen. Men det regnestykke viser ikke det sande billede af omkostningerne i forbindelse med den storstilede udflytningsplan, viser tal, som Politiken er kommet i besiddelse af.

Det fremgår nemlig, at der - udover de konkrete ekstraudgifter i forbindelse med den fysiske flytning - også vil komme en række ekstraudgifter i kølvandet på øvelsen, som gør udflytningen noget dyrere.

Som et eksempel nævnes NaturErhvervstyrelsen, der ifølge planen skal flytte 390 medarbejdere, som budgetterer med merudgifter i årene på i alt 81 mio. kr. fra 2016-2019, mens det ifølge styrelsens budgetter vil koste 30 mio. kr. ekstra hvert år fra 2019 og frem.

Merudgifterne skyldes især, at styrelsen i forbindelse med flytningen splittes op i to enheder, hvilket fx giver øgede udgifter til administration, nye ledelseslag og dyrere husleje.

Samme billede i Naturstyrelsen
Ledelsen i Naturstyrelsen står over for det samme problem som kollegerne i NaturErhvervstyrelsen. Også her vil der være merudgifter fra 2016-2019 på i alt 57 mio. kr., fordi styrelsen opdeles i to enheder. Derudover vil hvert år fra 2019 frem koste 20 mio. kr. ekstra om året at være flyttet.

En stor del af det skyldes, at administrationen bliver mindre smidig, forklarer David Fjord Nielsen, vicedirektør i Naturstyrelsen.

"Tidligere har vi hentet gevinster ved at sammenlægge nogle administrative funktioner – nu skal vi have dobbeltfunktioner på en del områder. Begge styrelser skal lave finanslovsforslag, og begge styrelser skal have samarbejdsudvalg. Der er nogle ting, vi simpelthen skal gøre to gange", siger han til Politiken.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) anerkender i et skriftligt svar til Politiken, at der kan komme yderligere administrative omkostninger i forbindelse med dele af regeringens udflytningsplan, men at det er en pris, regeringen "er parat til betale". Det vil i så fald ske i forbindelse med udformningen af finansloven for 2017, forklarer ministeren.