17.03.2016
Nyhed

RUC-bestyrelse vedtager spareplan

Alle 11 punkter i den spareplan, som ledelsen på RUC havde fremlagt forud for bestyrelsesmødet onsdag, blev vedtaget. Dermed står 25 fastansatte forskere – de såkaldte VIP’er – og 50 administrative medarbejdere – de såkaldte TAP’er – til at miste deres job, ligesom fem ph.d.-stillinger ikke vil blive besat.

Af Tobias Dinnesen
Bestyrelsen på RUC vedtog onsdag som ventet en omfattende spareplan på i alt 95 mio. kr. Spareplanen betyder, at RUC skal tage afsked med 75 medarbejdere – 25 fastansatte forskere og 50 fra administrationen. Derudover vil fem ph.d.-årsværk blive sløjfet.

Spareplanen er blevet til på baggrund af en rapport fra konsulentfirmaet Struensee & Co., som har gennemgået universitetets økonomi og blandt andet fundet besparelser ved at nedbringe universitetets husleje, sammenlægning af fag og en større organisationsændring.

”Alle er enormt ærgerlige over, at vi skal igennem det her, men det er utrolig vigtigt for os som daglig ledelse, at vi har fået opbakning til planen, så vi kan komme i gang med de mange ændringer, vi skal have lavet”, siger Peter Lauritzen, universitetsdirektør på RUC, torsdag til magisterbladet.dk.

Ifølge tidsplanen træder en større organisationsændring i kraft fra oktober 2016, og til december vil der så blive sat gang i processen frem mod afskedigelsen af de 75 medarbejdere. I første omgang vil der i december være mulighed for frivillige fratrædelser, mens eventuelle fyringer kommer først i januar 2017.

LÆS OGSÅ: Konsulenter bag storstilet spareøvelse på RUC

Mere arbejde til samme pris?
En række af besparelser bliver mødt med bekymring fra flere medarbejdere, fordi frygten er, at det kan føre til en større arbejdsbyrde uden ekstra kompensation. Blandt andet bekymrer det flere, at man sparer på den eksterne censur uden at pege på, hvordan censuren frem over skal løses.

”Der er noget af den eksterne censur, der vil blive erstattet af intern censur, og dermed er det en opgave, der flytter. Men intern censur afregnes timemæssigt, som det altid har gjort. Så det er ikke en gratis opgave, som VIP’erne nu skal påtage sig”, påpeger Peter Lauritzen.

RUC har allerede før, at de aktuelle spareplaner blev nødvendige, været i gang med at lave en ny publiceringsstrategi, som betyder, at der indføres et publiceringsminimum for VIP’erne. Men universitetsdirektøren ville være ked af, hvis en diskussion om publiceringsstrategi blandes sammen med en diskussion om ekstern censur.

”Vi forestiller os ikke, at der bliver pålagt flere opgaver på VIP'erne som følge af de her besparelser”, siger han og uddyber:

”Men vi er meget opmærksomme på, hvilket krydspres der generelt er på VIP'erne for tiden: At man skal forske på et højt niveau og samtidig levere uddannelseskvalitet og undervisning i et vist antal timer. Vi håber ikke, at besparelserne øger det her krydspres, men der er et stort krydspres allerede nu.”

Nye arbejdstider

En af grundene til, at RUC kan klare sig med markant færre bygninger i årene fremover, er, at universitetet i forbindelse med spareplanen også udvider undervisningstiden.

Det betyder, at der fremover er undervisning i fem forskellige tidsrum mellem 8.15 og 19. Især det seneste tidsrum er ikke noget, der huer mange af de ansatte.

Men de ansatte bør ifølge Peter Lauritzen stole på processen, fordi de vil se, at det ikke bliver så slemt, som de måske forestiller sig lige nu.  

”Det er jo ikke den samme VIP'er, der vil være der til kl. 19 hver dag hele året. Det kan ske, at VIP’ere får lange dage, men det skal være en undtagelse og ikke en regel. Det er ikke et spørgsmål om, at vi lægger op til, at VIP'erne skal være der til kl. 19 hver dag. Vi forestiller os, at det må kunne fungere inden for de eksisterende rammer”, forklarer han.

Mursten kan finansiere flere besparelser

RUC har, som tidligere beskrevet, fundet langt den største del af besparelsen på sin bygningsmasse, som reduceres gradvist frem mod 2019. Det giver en besparelse på 28 mio. kr.

Men potentialet er måske ikke helt udnyttet ved den første reduktion, og hvis der er mere at hente på bygningsside, vil ledelsen kigge meget seriøst på det, understreger Peter Lauritzen.

”Der er et stort ønske fra medarbejdersiden om, at vi skal tage så stor en besparelse som muligt på bygningerne. Og det
kan jo også vise sig, at vi kan spare endnu mere her. Det vil jo måske også hjælpe os med at finde de sidste 15 mio. kr. i besparelser, som vi har udskudt i første omgang”, forklarer universitetsdirektøren.

Her er de 11 steder, hvor RUC vil finde besparelser (kilde: RUC.dk):


Besparelse (i mio. kr.)
Bygningsmasse 28
Undervisningstilrettelæggelse 3,8
Studieadministration og studiestruktur 9,7
Økonomistyring 0
Indkøb 10,5
Øvrig administration 13
Fag, uddannelser og normer 15
Øvrige ændringer 1
Universitetsbiblioteket 3,5
Indtægter 5
Ph.d. 5
I alt 94,5