Anna Mee Allerslev, beskæftigelses- og integrationsborgmester i Københavns Kommune: "Det er vigtigt, at vi oplyser akademikerne om, at konkurrencen i København er benhård. Målet er, at de hurtigt søger flere relevante stillinger uden for København og omegn."
04.03.2016
Nyhed

København vil sænke akademiker­ledigheden

En bred politisk aftale, som blev vedtaget torsdag aften, skal sikre, at flere ledige akademikere, som er bosat i København, kommer i job. DM kvitterer for kommunens gode initiativer.

Af Tobias Dinnesen

40 procent af alle dagpengemodtagere i København er akademikere.

Derfor sætter Københavns Kommune nu ind i jagten på at få flere af kommunens godt 5.000 ledige akademikere i arbejde. Torsdag aften landede alle partier bortset fra Dansk Folkeparti og løsgængeren Lilian Parker Kaule en aftale, som gerne skulle bringe ledigheden ned.

"Det er vigtigt, at vi oplyser akademikerne om, at konkurrencen i København er benhård. Målet er, at de hurtigt søger flere relevante stillinger uden for København og omegn. Og så vil vi gerne hjælpe ledige akademikere med at blive iværksættere eller freelancere, hvor de selv skaber vækst og arbejdspladser. Det er der også fremtid i", siger Radikale Venstres beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev, som har stået i spidsen for forhandlingerne.

Flere nye tiltag
Aftalen sigter efter at skabe en tættere kontakt med de københavnske uddannelsesinstitutioner, samtidig med at jobcentrene skal være bedre til at hjælpe de ledige med at finde relevante projektstillinger, freelancearbejde eller med at starte deres egne virksomheder.

Desuden skal de ledige opfordres til at søge flere job og søge bredere geografisk, så de ikke begrænser sig til hovedstadsområdet. Det fjerde og sidste ben i aftalen er, at de ledige skal ud i virksomhederne - fx i private løntilskud, så der kan skabes kontakt mellem virksomhederne og de ledige.

Camilla Gregersen, formand for Dansk Magisterforening (DM), ser gode perspektiver i den ny aftale.

"Vi er rigtig glade for, at Københavns Kommune nu sætter fokus på at få ledige akademikere hurtigere i job, og vi synes, kommunens nye plan indeholder flere gode initiativer, som vi ved virker. Vi vil også gerne hjælpe nyuddannede akademikere hurtigere i job, f.eks. ved at de allerede i studietiden forholder sig til arbejdsmarkedet og har adgang til praktik og relevante studiejob. Og det virker også at starte jobsøgningen tidligt og søge forskellige brancher", siger DM-formanden.

DM: Støt Akademikerkampagnen
Camilla Gregersen forklarer, at de akademiske fagforeninger, herunder DM, har gode erfaringer med den såkaldte Akademikerkampagne, som skaber dialog og match mellem akademikere og virksomhederne.

Her har det nemlig vist sig, at især små og mellemstore virksomheder har stort udbytte af at ansætte akademikere, forklarer DM-formanden.

"Vores egne undersøgelser viser, at akademikere er hurtige til at sætte sig ind i virksomhedens DNA. De har forretningsforståelse, og bidrager derfor hurtigt til innovation, kundefokus og bundlinje. Så vi vil gerne forsætte det gode arbejde med at matche virksomheder og akademikere, og meget gerne i samarbejde ned uddannelsesinstitutioner, erhvervsorganisationer, kommuner og regioner. Særligt positivt vil det være, hvis Københavns Kommune vil bakke op om Akademikerkampagnen, der laver de match, som kommunen selv efterspørger", siger hun.

Her er de fem hovedpunkter i aftalen, der skal få flere ledige akademikere i arbejde:

  1. Intensiv jobsøgningsindsats: Københavns Kommune vil klæde de ledige akademikere i København bedre på til jobsøgningen, så de både kender arbejdsmarkedet bedre, men også bliver bedre til at skrive ansøgninger og får optimeret deres cv'er. Desuden er det et krav, at de ledige akademikere skal søge flere end de 1,6 job, de pt. i gennemsnit søger om ugen, når kommunen måler indsatsen om et år.
  2. Flere alternative jobønsker: Kommunen mener, at mange akademikere søger uhensigtsmæssigt smalt fagligt og geografisk. Derfor skal de rådes til fra dag ét at tænke i alternative løsninger som at søge uden for København - og endda i udlandet.
  3. Det nye arbejdsmarked: De ledige akademikere skal opfordres til at søge mere atypiske ansættelser som projektstillinger og freelancearbejde. Desuden ser kommunen gerne, at flere springer ud som selvstændige iværksættere, men indsatsen prioriteres ifølge aftalen først 2017, da der allerede er venteliste til kommunens 2016-budget for iværksætterydelser.
  4. Netværk: Kommunen peger på, at mange bliver ansat via deres netværk eller uopfordrede ansøgninger. Derfor skal jobcentrene hjælpe med at gøre det muligt at indgå i selvstyrende netværk - uden at jobcentrene dog skal facilitere netværkene. Desuden vil kommunen afsøge muligheden for at koble sig på eksisterende initiativer i fx faglige organisationer og a-kasser.
  5. Virksomhedskontakt: Københavns kommune satser på at få flere akademikere i job via private lønsstilskudsstillinger. Det kræver ifølge en aftale en målrettet indsats fra jobcentret og Københavns Erhvervshus, så indsatsen målrettes firmaer, "hvor der er et reelt potentiale for at aftage akademikere".
    Kilde: Københavns Kommune