Genration Y, unge født i 1980'erne og i starten af halvfemserne, taber i stigende grad velstandsterræn til de ældre. Situationen er den samme i Danmark.
07.03.2016
Nyhed

Generation Y’s indkomster styrtdykker

De unges indkomster styrtdykker i forhold til de ældres i hele den vestlige verden, viser nyt internationalt tidsstudie. Samme udvikling ses i Danmark, viser tal fra Danmarks Statistik.

Af Martin Ejlertsen
Unges velstand styrtdykker i den vestlige verden. Mens den ældre generations indkomster er steget med op til 62 procent, er den unge generations indkomster derimod faldet med op til 20 procent i perioden 1979 til 2010.

Det viser en nyt internationalt studie foretaget af den engelske avis The Guardian med støtte fra organisationen Joseph Rowntree Reform Trust, som har til formål at udforske ulighedsforskelle og, hvad der kan gøres for at løse dem.

I tidsstudiet sammenlignes indkomster hos den såkaldte Generation Y, unge født i 1980’erne og starten af halvfemserne med de ældre over 64 år i Australien, Storbritannien, Canada, Tyskland, Italien, Spanien og USA i perioden 1978 til 2010.

"Situationen for de unge er hård" siger Angel Gurria, som er generalsekretær i OECD til The Guardian.

"De unge blev ramt hårdt af den Store Recession, og deres situation på arbejdsmarkedet er kun forbedret lidt siden. Det er et problem, vi må tage fat på omgående. At udskyde det vil skade vores børn og samfundet som helhed", siger Angel Gurria.  

Hidtil uset ulighed
At de unge mister velstandsterræn skyldes en kombination af gæld, arbejdsløshed, globalisering, demografi og stigende boligpriser. Alt dette tilsammen skaber faldende indkomstforhold og i stigende grad dårlige udsigter for millioner af unge mennesker i hele den udviklede verden, hvilket skaber en hidtil uset ulighed mellem generationerne.

Studiet konkluderer blandt andet at

• Velstand er styrtdykket for unge voksne i den rige verden
• I USA er unge under 30 år nu fattigere end pensionister
• I Storbritannien er pensionisters disponible indkomst vokset tre gange så hurtigt som indkomsten for de unge
• Unge har lidt reelle løntab i USA, Italien, Frankrig, Spanien, Tyskland og Canada, og i nogle lande var denne udvikling i gang selv før finanskrisen i 2008.

Samme situation i Danmark
Også i Danmark taber de unge stort terræn i velstand til de ældre. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Mens 25-29-årige i år 2000 i gennemsnit tjente mere end både 64-69-årige og 70-74-årige er situationen helt anderledes i 2014. Her er de unge blevet overhalet i indkomst af begge ældre grupper.

At de ældre har overhalet de unge i indkomster skyldes blandt andet, at de ældre har fået en større ældrecheck og at arbejdsmarkedspensionerne er vokset markant, forklarer analysechef i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) Jonas Schytz Juul, som har speciale inden for indkomstfordeling og levevilkår.

"I samme periode er der kommet flere studerende, som typisk har en lav indkomst, mens de studerer. Og der er kommet en række stramninger på ydelser til unge som blandt andet ungeydelsen", siger Jonas Schytz Juul.

Stærkere gruppe
Han påpeger, at de ældre over 65 i dag er en meget stærkere gruppe, end de var for 15 år siden.

"Der er flere ældre, som har sparet op til pension i hele deres tid på arbejdsmarkedet, og det gør, at deres nuværende pensionsformue er større end for 15 år siden. De ældre med de laveste indkomster har samtidig fået løftet deres indkomst med ældrechecken. Så hele gruppen er bare blevet stærkere", siger han.

At der herhjemme er flere unge, som studerer, og at det er med til at slå negativt ud for de unges indkomster, ser Jonas Schytz Juul ikke som et problem. Hele systemet med arbejdsmarkedspensioner vil nemlig forsat blive udbygget, og nutidens unge, som mister indkomstterræn til de ældre, vil derfor selv blive fremtidens endnu mere velstående ældre.

"Det er fornuftigt nok, at så mange unge som muligt uddanner sig. Problemet er de knap 100.000 danske unge under 30 år, som pt. står uden uddannelse og job. De risikerer at blive fremtidens tabere på arbejdsmarkedet", siger han.


Indkomster i Danmark efter alder 

2000                    2010                    2014

25-29 år                                          200.090 kr.       237.144 kr.       236.523 kr.

65-69 år                                          161.399 kr.       238.644 kr.       271.107 kr.

70-74 år                                          150.787 kr.       210.509 kr.       243.144 kr.

Kilde: Danmarks Statistik: Indkomstgennemsnit for mænd og kvinder i aldersgruppen