Camilla Gregersen, formand for Dansk Magisterforening, er tilfreds med, at trepartsaftalen sikrer, at flygtninge har adgang til dagpenge, hvis de gennemfører den såkaldte integrationsgrunduddannelse.
18.03.2016
Nyhed

DM: Godt at integrationsuddannelse giver ret til dagpenge

Camilla Gregersen, der er formand for Dansk Magisterforening, ser positive takter i den trepartsaftale, som torsdag blev indgået. Især er det ifølge DM-formanden glædeligt, at den ny integrationsuddannelse giver ret til dagpenge på dimittendvilkår.

Af Tobias Dinnesen
Den første runde trepartsforhandlinger har haft fokus på at få flere flygtninge i arbejde.

Torsdag blev der så indgået en aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om 32 tiltag, som primært fokuserer på, hvordan flygtninge hurtigere end nu kan komme i kontakt med det danske arbejdsmarked.

Og med det perspektiv for øje ser Camilla Gregersen, formand for Dansk Magisterforening (DM), flere gode tiltag i aftalen.

"Det er vigtigt at hjælpe flygtningen ind på arbejdsmarkedet – og det mener jeg denne aftale kan, da den kombinerer tid på arbejdspladsen med uddannelse – en velafprøvet kombination, som vi ved virker. Og vel af mærke til overenskomstaftalt løn", siger hun.

LÆS OGSÅ: AC er glad for sit aftryk på trepartsaftalen

Vigtigt med dagpengeret

En af de helt centrale ting i aftalen er den såkaldte integrationsgrunduddannelse, som er et to-årigt forløb i stil med den eksisterende erhvervsgrunduddannelse. Og som en vigtig sidegevinst sikrer grunduddannelsen samtidig flygtningene rettigheder på lige fod med alle andre.

"Gennemførelse af et IGU-forløb giver på samme betingelser som EGU ret til optagelse i a-kasse på dimittendvilkår", står der i aftalen.

Det glæder DM-formanden, som mener, at det er godt gået, at det er kommet med i den endelige aftale.

"Jeg hæfter mig også ved, at flygtninge får de samme rettigheder som dimittender ved afslutningen af integrationsgrunduddannelse og dermed også mulighed for at få dagpenge, hvis de bliver ledige. På den måde undgår vi at få et arbejdsmarked med A og B-hold – og det er godt gået – så ros til især arbejdsmarkedets parter", siger Camilla Gregersen.