Camilla Gregersen, formand for Dansk Magisterforening: "Hvis embedsmænd i ministerier og styrelser har presset på for et bestemt resultat, er det ikke god embedsmandskik og faktisk så alvorligt, at vi er nødt til at følge op på sagen".
04.03.2016
Nyhed

DM går ind i sag om pres på forskere

Flere af de forskere, som har været udsat for usædvanligt stort pres fra embedsværket, er medlemmer af Dansk Magisterforening (DM). Derfor vil DM nu tage kontakt til både forskerne og ministeriet.

Af Tobias Dinnesen
Selv om departementschef Henrik Studsgaard afviser, at noget i tilblivelsen af den omstridte landbrugspakke skulle være foregået på måder, som han ikke kan stå inde for, så viser blandt andet mailkorrespondancen mellem forskermiljøet og embedsværket, at der har været et pres for at komme frem til bestemte resultater.

Camilla Gregersen, formand for Dansk Magisterforening (DM), er langt fra tilfreds med embedsværkets behandling af de implicerede forskere - hvoraf flere er medlemmer af DM.

"Ministeriet skulle jo fremlægge en landbrugspakke, hvor alle aspekter skal belyses objektivt og redeligt - også de miljømæssige konsekvenser. Som embedsmænd må man ikke under nogen omstændigheder presse på for et bestemt resultat", understreger hun.

LÆS OGSÅ: Departementschef står inde for fagligheden i landbrugspakken

DM følger op
Derfor vil DM nu gå ind i sagen, forklarer Camilla Gregersen, som henviser til, at foreningen vil tage kontakt til både forskerne og miljø- og fødevareministeriet for at drøfte sagen.

"Det er helt uacceptabelt, hvis embedsmænd har presset forskerne til at levere resultater af bestemt kararakter. Som samfund og som forskerstand er vi helt afhængige af, at forskerne får mulighed for at udføre deres arbejde ordentligt; nemlig at levere uafhængig forskning, der lever op til kravene om redelighed. Hvis embedsmænd i ministerier og styrelser har presset på for et bestemt resultat, er det ikke god embedsmandskik og faktisk så alvorligt, at vi er nødt til at følge op på sagen", forklarer hun.

Målet med drøftelserne med både forskerne og især ministeriet er at kigge på, hvordan man skaber et samarbejde mellem forskere og ministerier, hvor der stadig værnes om faglighed og redelighed.

LÆS OGSÅ: Ekspert kalder embedsmænd kritik i gyllegate alvorlig