19.05.2016
Nyhed

Studerende afviser studenterforenings forslag om at afskaffe SU'en

Konservative Studerende foreslår i et debatindlæg på Altinget.dk helt at afskaffe SU'en, fordi det ifølge studenterforeningen vil give de studerende en større ansvarsfølelse og derfor et større ansvar for eget studie og egen læring.

Af Tobias Dinnesen
Afskaf SU'en og tilbyd i stedet de studerende statsgaranterede lån.

Sådan lyder forslaget fra den landsdækkende studenterforening Konservative Studerende, som i et debatindlæg på altinget.dk argumenterer for, at der er brug for et opgør med at se de studerende som "svage individer".

Men det bliver ikke med Danske Studerendes Fællesråd (DSFs) gode vilje, at politikerne får lov til at fjerne SU'en helt og i stedet få de studerende til at optage statsgaranterede lån, forklarer Yasmin Davali, der er formand for DSF.

"Det er en utroligt dårlig idé. Det er meget forventeligt, for det er den indstilling, de altid har haft til SU. Men det ændrer ikke ved, at når de opstiller de scenarier og idealer, de gør, så er det ikke noget, der hænger sammen med virkeligheden. Så er det lige meget, om der i deres konservative livssyn bør gøres noget, men i den virkelige verden betyder det, at der vil være nogle mennesker, der vil være nødt til at droppe deres studier", forklarer hun.

Ansvarsfølelse
Espen Krogh, næstformand i Konservative Studerende, forklarer i debatindlægget, at studenterforeningen tror på, at de studerende "sagtens er i stand til at varetage deres egen økonomi".

Desuden skal de penge, der spares på SU, kanaliseres tilbage til borgerne som et led i det, som de Konservative Studerende kalder en "ambitiøs skattereform".

"Optagelse af lån vil genere ansvarsfølelse, og et ansvar for eget studie og egen læring. Dermed kan de også retmæssigt blive frataget fra statslige måltal om en sort bundlinje på en fremtidig finanslov", skriver Espen Krogh i debatindlægget.

"Arbitrære mål"
Yasmin Davali giver dog ikke meget for hverken forslaget eller den kritik af DSF for at gøre de studerende til ofre, som Espen Krogh argumenterer for i debatindlægget. Heller ikke selv om Konservative Studerende mener at have fundet et ledigt standpunkt.

"Der er meget af debatten, der er blevet kørt op i, hvad det modige valg er, og at man ikke skal sige det, man plejer at gøre. Men hvis det er argumentet, så er det et ret fattigt argument. Helt grundlæggende handler det om, hvorvidt vi vil have et samfund, hvor pengepungen afgør, om man kan tage en uddannelse", siger hun uddyber:

"For mig handler det om, om man vil lave nogle arbitrærere mål for at få folk til at tage ansvar, eller vil man sørge for at give så mange så muligt mulighed for at tage en uddannelse, hvis de har talentet og viljen til det."

Frygter SU-besparelser går til skattelettelser
Både Konservative Studerende og for nylig også Cepos slår på tromme for, at en eventuel besparelse på SU'en skal bruges til at lave skattelettelser.

Men da Axcelfuture i første omgang foreslog at skære i SU på kandidaten, var det ellers med henblik på at føre pengene tilbage til uddannelsessystemet for at løfte kvaliteten.

Yasmin Davali har allerede nu bange anelser for, hvordan den diskussion ender.

"Mit udgangspunkt er, at med de grønthøsterbesparelser, som er lagt ned over uddannelserne, så vil der ikke gå lang tid, før de penge er væk igen. Jeg tror hele tiden, at der har været en idé om, at de penge skal gå til skatteletteler, men det kan man kun gisne om", siger DSF-formanden.