Selv om en række borgerlige partier samt andre vægtige aktører vil skære i SU'en, så er det ikke noget, som Socialdemokraterne vil støtte, siger Henrik Sass Larsen.
23.05.2016
Nyhed

S-profil freder
SU'en

I et stort interview med Politiken søndag siger Socialdemokraternes gruppeformand i Folketinget, Henrik Sass Larsen, at han ikke er parat til at lade SU-forringelser indgå i efterårets reformrunde.

Af Tobias Dinnesen
Til efteråret forventes det, at regeringen vil sætte gang i endnu en reformrunde, hvor blandt andet de nuværende SU-regler efter alt at dømme er i spil. Spørgsmålet er så, om SU-forringelserne skal bruges til skattelettelser eller skal geninvesteres i bedre kvalitet på uddannelserne.

Men står det til Henrik Sass Larsen, tidligere erhvervs- og vækstminister og nuværende gruppeformand for den socialdemokratiske folketingsgruppe, er hele snakken om SU-forringelser dødfødt på forhånd.

"En forhåndsmelding herfra er: Hvorfor skulle jeg begynde at skyde store dele af et system ned, som vi er globalt beundret for, hvilken frihed det giver unge mennesker til, at de kan komme på universitetet og få sig en videregående uddannelse? Hvad skulle det være til fordel for? En marginal skattelettelse? Ellers tak", lyder det skråsikre svar fra gruppeformanden i et større interview med Politiken søndag.

Magtfulde aktører vil skære i SU'en
Tænketankene Cepos og Axcelfuture, De Konservative, Konservative Studerende og Liberal Alliance har alle af forskellige årsager og med forskellige mål for øje talt om enten helt at afskaffe SU'en på hele eller dele af de videregående uddannelser.

Men også uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs har udtalt, at SU-udgifterne er for høje. Derfor peger meget på, at der til efteråret vil ske noget på SU-området.

Til gengæld viser en undersøgelse, at forslaget om at omlægge SU på kandidatdelen af de videregående uddannelser til statsgaranterede lån vil ramme skævt og forhindre nogle af de studerende, som ikke kan få økonomisk hjælp fra deres forældre.

Hos de studerende lød det da også i sidste uge, at man frygter, at hensigten med øvelsen hele tiden har været at bruge SU-forringelser til at lave skattelettelser. Netop det henviser Henrik Sass Larsen også til i sin afvisning af forslaget om at skære i SU'en.

"Jeg tror hele tiden, der har været en idé om, at de penge skal gå til skattelettelser, men det kan man kun gisne om", sagde Yasmin Davali, formand for Danske Studerendes Fællesråd, i sidste uge til magisterbladet.dk.