TR Anders Henning Simonsen træder ind i et rum fuld af snubletråde, når han forhandler budgetbesparelser: “Fx når vi diskuterer funktioner, som kan udliciteres, uddannelser, som ikke er rentable nok, eller hvor mange ledelseslag UC SYD har behov for”.
31.05.2016
Nyhed

"Skal der peges kolleger ud, vil jeg forlade rummet”

Det er enormt vigtigt, at de ansattes ideer kommer med i forhandlingerne om besparelser, mener TR Anders Henning Simonsen – medmindre der kommer afskedigelser på bordet.

Af Pernille Siegumfeldt
“Det er centralt for mig, at besparelserne ikke rammer kvaliteten i undervisningen. Der trækker jeg en linje. Og kommer det så vidt, at UC SYDs budgetudvalg skal til at barbere et par millioner af lønkontoen, så vil jeg også forlade rummet. Jeg skal ikke være med til at pege kolleger ud”.

Lektor på læreruddannelsen i Haderslev og tillidsrepræsentant i UC SYD Anders Henning Simonsen har gjort meget klart op med sig selv, hvor grænsen går for, hvilken type af besparelser han kan være med til at diskutere som medarbejdernes repræsentant i professionshøjskolens budgetudvalg.

Udvalget er nedsat for at diskutere, hvordan man kan hjælpe direktionen med at finde 4,5 millioner kroner i 2017, 9,5 millioner i 2018 og 14,5 millioner i 2019, så man både når sparemålene og realiserer et overskud, som bestyrelsen for UC SYD har fastsat.

“Det er mange penge, men der er sat gang i en forholdsvis rolig og gennemsigtig proces. Det strammer ikke for alvor til før i 2018, og det sker ikke hver dag, at en medarbejderrepræsentant er inviteret med og kan bringe medarbejdernes forslag med ind i budgetforhandlinger, så det er godt”, siger Anders Henning Simonsen.

Julegaver og frugtordning

Besparelsen på UC SYD´s budget skyldes primært det politisk bestemte omprioriteringsbidrag.

Indtil videre har budgetudvalget udvalget aftalt fem møder alene i 2016, og man har foreløbig kigget på overordnede områder, som rammer bredt, fx kørselsordninger, julegaver, frugtordning og hjemmearbejdspladser. Anders Henning Simonsen er helt bevidst om, at diskussionerne på et tidspunkt godt kan blive noget mere følsomme.

“Jeg holder mine øjne rettet mod de områder, som UC SYDs direktion pt har anbefalet os at fokusere på. Men jeg kan sagtens se, at der kan opstå gråzoner, hvor det i sidste ende kan få konsekvenser for nogle medarbejdere i organisationen, hvad der bliver talt om. Det kunne være funktioner, som kan udliciteres, uddannelser/efteruddannelser, som ikke er rentable nok eller diskussionen om, hvor mange ledelseslag vi har behov for. Det er en delikat balancegang, for det er også uhyre vigtigt, at vi får talt om sensitive ting i fredstid – før følelserne får overtaget”, pointerer Anders Henning Simonsen.

At politiske vinde, nedgang i studentertallet og meget andet kan komme på tværs af planerne i en uddannelsesinstitution ved han alt om efter 15 år på læreruddannelsen i Haderslev.

“Men jeg gør hvad jeg kan for at få undervisernes og det administrative personales ideer frem på bordet. Så selvfølgelig skal vi være i det rum”, siger Anders Henning Simonsen.  

Dette er en artikel fra det seneste nummer af sektorbladet DM Professionshøjskoler.