09.05.2016
Nyhed

SDU tvunget til at lukke uddannelser og forskningsmiljøer

Flere uddannelser kommer til at lade livet, ligesom det også vil ramme en række forskningsmiljøer, at SDU er nødt til at spare 149 mio. kr. frem mod 2019.

Af Tobias Dinnesen
Mindre forskning og færre uddannelser bliver de første helt konkrete konsekvenser af, at SDU er nødt til at spare 149 mio. kr. frem mod 2019 for at få budgettet til at gå op.

Henrik Dam, der er rektor på SDU, forklarer til TV 2/Fyn, at det langt fra er et drømmescenarie for universitetet, at det kommer til at ramme så hårdt, som der nu lægges op til.

"Jeg synes, det er trist først og fremmest for de pågældende medarbejdere og studerende, der ikke får de muligheder længere. Jeg synes, det er trist for SDU som samlet helhed, at vi bliver en lidt mindre organisation, får lidt mindre forskning og mindre uddannelser. Så synes jeg, det er ærgerligt for vores samfund", siger rektoren ifølge TV 2/Fyn om spareplanerne.

160 stillinger
Tidligere har universitetsledelsen fortalt, at sparekravet vil koste 160 stillinger på universitetet, fordi det ganske ikke er muligt at spare 149 mio. kr. uden at afskedige personale.

"Vores indtægter reduceres fra 2019 med 149 millioner kroner, og derfor er personalereduktioner uundgåelige. En del af reduktionerne kan ske ved naturlig afgang og frivillige fratrædelser. Vi genbesætter heller ikke alle ledige stillinger, men vi undgår desværre ikke afskedigelser. Det er ulykkeligt, at vi i de kommende år skal sige farvel til dygtige medarbejdere", sagde rektor Henrik Dam dengang.

Sådan udmøntes spareplanerne lokalt:

Odense:

 • Kandidatuddannelsen i Maritime Technology lukker.
 • En specialisering på civilingeniøruddannelsen i Product Design and Innovation lukker.
 • En profil på civilingeniøruddannelsen i Fysik og Teknologi lukker.
 • Tre-fire profiler på cand.oecon.-uddannelsen lukker.
 • Et antal forskningsmiljøer i fysik, kemi og biokemi nedlægges eller beskæres.

Sønderborg:

 • Kandidatuddannelsen i Europæiske Studier lukker.
 • Diplomingeniøruddannelsen i Interaction Design lukker.
 • Cand.merc.-uddannelsen i Global Value Change Management lukker.

Esbjerg:

 • Forskningsområdet Marin Arkæologi nedlægges.
 • Bacheloruddannelsen i Miljø og ressource management lukker.
 • Profilen Law, Power and Social Justice på kandidatuddannelsen i Sociologi lukker.
 • HA-linjen Virksomhedsudvikling i praksis lukker.

Kolding:

 • Reduktion af fagudbud og øget holdstørrelse på HA og cand.merc.
 • HA-linjen Design og forretningsudvikling lukker.

Slagelse:

 • De to cand. merc.- uddannelser lukker.
 • Professionsbacheloruddannelsen i økonomi og IT i Slagelse lukker.
 • HA-linjen Sports- og eventmanagement lukker.
 • Kantinen nedlægges.

Generelt:

 • Tilskud til SDU-Fitness til studerende bortfalder.
 • Tilskud til Syddansk Symfoniorkester og Syddansk Kammerkor, Storekoret, og koret i Sønderborg bortfalder.
 • De særlige "campus-midler" bortfalder fra og med 2019.
 • Ombygning af kantine på Campus Odense udskydes.
  Kilde: TV 2/Fyn