10.05.2016
Nyhed

Minister vil hellere vejlede end udskrive bøder

Selv om godt hver anden virksomhed enten ikke har udformet måltal for, hvor mange kvinder de vil have på ledelesposter, eller en politik for, hvordan de vil nå derhen, så er der ikke udskrevet nogle bøder til virksomhederne.

Af Tobias Dinnesen
Regeringen vil hellere vejlede om, hvad virksomhederne kan gøre for at få flere kvinder ind på ledelsesgangene, end udskrive bøder eller komme med påbud.

Det var det budskab, som erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V) havde med på tirsdagens samråd i Ligestillingsudvalget, som Socialdemokraterne havde indkaldt til - blandt andet på baggrund af magisterbladet.dk's omtale af problemer med, at virksomhederne ikke lever op til lovkravene og heller ikke bliver straffet for det.

"Vi vil hellere vejlede i stedet for at lave påbud eller give bøder", sagde ministeren blandt andet på samrådet og forklarede, at der har været markant mere fokus på netop vejledningsdelen end en egentlig kontrol med virksomhederne.

LÆS OGSÅ: Ingen bøder trods tre års lovbrud

Opfølgning i 2017
Det har ellers været et lovkrav i godt tre år, at virksomheder skal opsætte måltal for, hvordan de får flere kvinder i den øverste ledelse, ligesom der også skal laves en politik på området.

Men selv om godt hver anden virksomhed ikke lever op til kravene i loven, så har Erhvervsstyrelsen ikke udskrevet en eneste bøde, selv om det er skrevet ind i loven, at bødestraf er en af sanktionsmulighederne

I stedet for at love bod og bedring forklarede Troels Lund Poulsen, at han har "is i maven" og ser frem mod næste års evaluering af reglerne.

"Vi vil evaluere reglerne om måltal i 2017 og i den forbindelse se på, om vi bør vejlede bedre", sagde han og understregede, at regeringen ikke vil komme med nye tiltag før den evaluering er gennemført.

LÆS OGSÅ: Virksomheder efterlever ikke ligestillingsloven