Det er Troels Lund Poulsen, som skal forsvare, at virksomhederne ikke lever op til lovgivningen - og at der heller ikke er udskrevet bøder i den forbindelse.
03.05.2016
Nyhed

Minister kaldes i samråd om ligestilling

Som Magisterbladet.dk i sidste uge beskrev, lever godt hver anden virksomhed ikke op til reglerne om, at de skal udforme måltal og politik for, hvordan de vil få flere kvinder på ledelsesposter.

Af Tobias Dinnesen
Der gøres ikke nok for at få kvinder ind på ledelsesposter i de danske virksomheder. Det viser tal fra Erhvervsstyrelsen samt en rapport fra Institut for Menneskerettigheder (IMR), som magisterbladet.dk omtalte i sidste uge.

Det får nu Rasmus Horn Langhoff, Socialdemokraternes ligestillingsordfører, til at indkalde erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V) til et åbent samråd i Folketingets Ligestillingsudvalg tirsdag den 10. maj.

Ligestillingsordføreren beder i indkaldelsen ministeren forholde sig til, at der i vid udstrækning ikke leves op til reglerne, der ellers foreskriver, at virksomhederne skal opstille måltal og dermed konkret politik for, hvordan virksomheden vil sørge for at nå det overordnede mål med at få flere kvinder ind i den daglige ledelse.

"Ministeren bedes hertil redegøre for, hvordan regeringen har til hensigt at sikre, at lovens bestemmelser bliver overholdt, samt for hvilke sanktioner virksomheder, der ikke lever op til kravene om at opstille måltal og poltikker, vil blive mødt med, og om der allerede har været taget sanktionsmuligheder i brug", står der blandt andet i oplægget til samrådet.

LÆS OGSÅ: Ingen bøder trods tre års lovbrud

Ingen sanktioner
Svaret på spørgsmålet om, hvilke sanktionsmuligheder der har været taget i brug, kan dog ret let besvares, viser rapporten fra IMR. Der er nemlig ikke udskrevet en eneste bøde i løbet af de tre år, hvor loven har eksisteret.

Netop bødestraf er ifølge loven en sanktionsmulighed mod virksomheder, som forbryder sig mod loven. Ifølge IMR's rapport er det endda en ret stor andel af virksomhederne, som kunne have været straffet.

Det er nemlig kun godt hver anden virksomhed, som har lavet en politik for, hvordan de vil få flere kvinder ind på ledelsesposter, mens lidt mere end hver femte virksomhed ikke opsat måltal på området

"Der er endnu ikke givet bøder til de virksomheder, der ikke har overholdt reglerne, men styrelsen har tidligere givet påbud om at give de pågældende manglende oplysninger", forklarede kontorchef i Erhvervsstyrelsen, som har bemyndigelse til at udskrive bøder i denne slags sager, i et skriftligt svar til magisterbladet.dk i sidste uge.