02.06.2016
Nyhed

Småfagslukninger sender studerende over på andre kandidat­uddannelser

Studerende på bachelordelen af finsk, indonesisk, tibetologi, thai og indologi ved Københavns Universitet får ikke mulighed for at tage fagene på kandidaten, fordi de lukker. I stedet gælder deres retskrav andre fag, som kan tones i retning af fx finsk, forklarer universitetet.

Af Tobias Dinnesen
Københavns Universitet har indstillet til, at Styrelsen for Videregående Uddannelser skal godkende, at studerende på bachelordelen af de fem lukkede uddannelser – finsk, indonesisk, tibetologi, thai og indologi – får krav på at fortsætte på en anden overbygning på kandidaten end det fag, de læser nu.

Ifølge Jens Erik Mogensen, prodekan for uddannelse på det humanistiske fakultet ved Københavns Universitet, er der præcedens for, at andre fag kan repræsentere den mest naturlige overbygning for de studerende.

Helt konkret peger prodekanen på, at da Københavns Universitet lukkede Grækenlandsstudier, fik de studerende et retskrav på at læse videre på tværkulturelle studier.

”Det er meget vigtigt at understrege, at der ikke er truffet nogen afgørelse fra styrelsens side. Derfor er det ikke en beslutning, der nu gælder. Men det er indstillingen fra KU’s side, at de af vores studerende, som fx læser Finsk, får et retskrav på, at den mest naturlige overbygning er Lingvistik”, forklarer han.

Forvirring
Men forløbet frem til den foreløbige beslutning har været kaotisk, lyder det fra de studerende. Især de studerende på bachelordelen af finsk har følt sig underløbet af, at de på universitets hjemmeside pludselig kunne se, at der var lukket for optag på kandidatuddannelsen i finsk, uden at de var blevet informeret om det.

Rent formelt havde ledelsen på humaniora på det tidspunkt truffet beslutningen om, at det ville være mest hensigtsmæssigt at lukke for finsk med det samme – også på kandidatniveau. Den indstilling var så gået videre til rektoratet på universitetet, som så skulle sende et brev og bede Styrelsen for Videregående Uddannelser om at godkende planen.

I den mellemliggende periode har de på finsk – modsat flere af de andre fakulteter – valgt at vente med at fortælle noget, indtil styrelsen endegyldigt havde godkendt at give de finsk-studerende et krav på at læse videre på lingvistik på overbygningen.

”Vi troede, at brevene var sendt ind. Det var de ikke. De er først nu sendt ind. Derfor har vi taget meddelelserne om, at man ikke kan læse Finsk på kandidaten, ned igen, og afventer nu styrelsens godkendelse. Det er institutterne, der skal stå for kommunikationen med de studerende. Det er ikke sket på Finsk, fordi man ville afvente styrelsens vurdering”, forklarer Jens Erik Mogensen og uddyber:

”Der må vi bare sige, at vi skal blive endnu bedre til de kommunikative processer. Det er klart vores fokus og ambition at gøre det endnu bedre. Man kan altid blive bedre til at kommunikere”.


Denne meddelelse mødte de studerende, når de ville læse om kandidatuddannelsen i finsk. Beskeden er siden blevet fjernet, mens universitetet afventer svar fra Styrelsen for Videregående Uddannelser. Men det er stadig meningen, at finsk skal lukke helt. Foto: Screendump fra ku.dk.

Hårde økonomiske realiteter
Jens Erik Mogensen forklarer, at beslutningen selvfølgelig ikke er truffet, fordi universitetsledelsen synes, det er rart at lukke hele eller dele af uddannelser. Men med de mange penge, som Københavns Universitet skal spare de kommende år, er det svært at finde plads til fx finsk, som er dimensioneret til to studerende på kandidatdelen frem til 2020, forklarer prodekanen.

Derfor har ledelsen på det humanistiske fakultet i stedet forsøgt at skabe så gode rammer som muligt for de studerende, når og hvis de søger ind på lingvistik i stedet for finsk.

”Der nok snarere tale om en enkelt studerende, som ville have søgt ind. Men den eller de studerende, som kommer ind på lingvistik fra finsk, vil blive holdt i hånden. Vi har en ansat på finsk, og det har vi tænkt os at fortsætte med. Så det bliver vedkommendes opgave at sørge for, at det er muligt at tone sin lingvistik-overbygning, så den indeholder en stor grad af finsk”, siger prodekanen, som sagtens kan forstå, at det skaber utryghed hos de berørte studerende