13.06.2016
Nyhed

Køn har betydning for valg af arbejdsplads

Det kønsopdelte arbejdsmarked lever i bedste velgående blandt de højt uddannede. Et flertal af kvinderne får job i det offentlige, mens mændene går til det private, viser ny forskning fra SFI.

Af Pernille Siegumfeldt
Knap 67 pct af mændene med de mest populære længerevarende uddannelser bliver ansat i det private, mens 52 pct af kvinderne med den samme uddannelsesbaggrund bliver det. Det er et af resultaterne i en ny rapport om det kønsopdelte arbejdsmarked, som Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) netop har offentliggjort.

Rapporten baserer sig på tal fra 2013. For vidensarbejdernes vedkommende er tallene opgjort i 20 uddannelsesretninger, som fx medicin, jura, psykologi, historie, kommunikation, sprog og it. At mænd og kvinder med samme uddannelsesbaggrund placerer sig forholdsvist forskelligt i den private og den offentlige sektor overrasker seniorforsker Mona Larsen, der er en af forfatterne til rapporten.

"Det er ikke nyt, at vi bredt set stadig har flest kvinder i fx omsorgsfagene og flest mænd i de tekniske. Men det kommer bag på mig, at arbejdsmarkedet er så kønsopdelt, selv når de har samme uddannelsesbaggrund", siger hun

"Hvis vi som samfund vil sikre os, at vi udnytter folks kompetencer bedst muligt, skal vi have undersøgt, hvad der kan få mænd til i højere grad at stile efter et job i den offentlige sektor og kvinder til i større udstrækning at vælge et job i den private sektor", siger Mona Larsen.

Private har en fordel
Forskeren selv er ikke i tvivl om, at de forskellige arbejdsvilkår i sektorerne spiller en klar rolle.

"For kvinderne er fx barselsorlov med fuld løn givetvis vigtigt, og for mændene trækker den højere løn formentlig i det private. Arbejdsvilkårene kan blive endnu vigtigere, efterhånden som der vil blive større konkurrence om at tiltrække nye medarbejdere", pointerer SFI-forskeren.

Som udgangspunkt ser det ud til, at den private sektor har en lille fordel frem for det offentlige, siger Mona Larsen.

"Resultater af eksisterende studier taler for, at det er lidt lettere for den private sektor at tiltrække de højt uddannede kvinder, end det er for de offentlige arbejdspladser at tiltrække mændene. Samtidig er der relativt mange ældre medarbejdere i kommunerne, så det er et af de steder, man for alvor risikerer at få rekrutteringsudfordringer om føje år", advarer hun.