"Når man ser det i sammenhæng med de undtagelser, jeg gerne vil have ind i aftalen, synes regeringen, det er helt rimeligt at en person, der fx har fået en lang uddannelse og siden vælger at tage en kortere, er medfinansierende", understregede Ulla Tørnæs.
15.06.2016
Nyhed

Dobbeltuddannelse: Minister lufter mulighed for dispensationer

Efterspørgslen på bestemt arbejdskraft vil blive afgørende for, om man frem over kan få dispensation for at betale for at tage dobbeltuddannelse. Det sagde uddannelsesministeren på samråd i dag. Enhedslisten og Radikale mener, forslaget har en bekymrende social slagside og at mobiliteten bliver bremset.

Af Pernille Siegumfeldt

Betaling for dobbeltuddannelse vil fx ikke forhindre en professionsbachelor i at bygge ovenpå sin uddannelse. Og står det til uddannelsesminister Ulla Tørnæs (V) vil forslaget om betaling på dobbeltuddannelse indeholde en lang række undtagelser.

Fx skal det være muligt at få dispensation, hvis arbejdsmarkedet efterspørger en bestemt arbejdskraft, ligesom en aftaleskal tage individuelle hensyn i tilfælde, hvor omskolingen fx sker af helbredshensyn.

Sådan beskrev Ulla Tørnæs i dag i et åbent samråd det forslag, som hun i næste uge skal forhandle på plads med S og DF.

Uddannelsesministeren var kaldt i samråd af blandt andre Enhedslistens Eva Flyvholm, der udtalte stor bekymring for brugerbetaling på området.

"Det er uklart, hvor meget en pædagog skal have op af lommen for at uddanne sig til fx skolelærer. Men det står til gengæld klart, at den mobilitet i arbejdsstyrken, som vi jo ellers har hårdt brug for, vil blive markant svækket.”, sagde Eva Flyvholm.

Ulla Tørnæs understregede at retten til at uddanne sig vil være uændret.

"Efter- og videreuddannelse er ikke i spil, og vi begrænser ikke folks mulighed for at bygge ovenpå eksisterende uddannelse. Men , når man ser det i sammenhæng med de undtagelser, jeg gerne vil have ind i aftalen, synes regeringen, det er helt rimeligt at en person, der fx har fået en lang uddannelse og siden vælger at tage en kortere, er medfinansierende”, understregede Ulla Tørnæs.

Dagpengehul dækkes af uddannelse
Radikales uddannelsesordfører Sofie Carsten Nielsen bad uddannelsesministeren konkretisere hvordan forskellige uddannelser vil blive ramt, fx de bygningskonstruktører der gerne vil uddanne sig til ingeniører eller arkitekter eller de professionsbachelorer, der gerne vil have en anden professionsbacheloruddannelse.

Hun undrede sig også over, at politiuddannelsen ikke er en del af forslaget. Det skyldes, at politiuddannelsen ligger under justitsminsteriet, svarede uddannelsesministeren.

Og til Eva Flyvholms undren over at det er på uddannelsesområdet, man vil finde penge til at dække udgifter på dagpengeområdet replicerede Ulla Tørnæs:

"Siden 2008 er udgifter til de videregående uddannelser steget med 36 procent. 60 procent af en ungdomsårgang bliver optaget på uddannelserne, og det er positivt men jo også en kæmpe udgift. Derfor er regeringen optaget af, at uddannelser skal føre til job og at færre fremover tager dobbeltuddannelser”.

Plads til at fortryde
Også DM har flere gange protesteret højlydt over, at S, DF og regeringen vil sætte yderligere barrierer op for dem, der gerne vil uddanne sig.

"Vi ønsker i DM et fleksibelt uddannelsessystem. Jeg havde helst set, at man stadig havde mulighed for at vælge noget nyt, hvis man fortryder sit uddannelsesvalg, så man ikke ender et sted, hvor man hverken brænder for sit felt eller sit arbejdsliv - særligt når vi skal være så længe på arbejdsmarkedet”, har formand Camilla Gregersen udtalt til Magisterbladet.dk

Forhandlingerne går i gang i næste uge