12.01.2016
Nyhed

Uenighed om formandsvalg i MP Pension

Egon Kristensen, den nyvalgte formand for MP Pension, mener, modsat sin modkandidat, Ingrid Stage, at forløbet frem mod det konstituerende bestyrelsesmøde, hvor han blev valgt som ny formand, er foregået ”fair og ordentligt”.

Af Tobias Dinnesen

Da den nyvalgte bestyrelse i MP Pension i årets første uge skulle holde sit konstituerende bestyrelsesmøde, hvor en ny formand og næstformand for pensionskassen skulle vælges, var der to kandidater til formandsposten: Egon Kristensen og Ingrid Stage.

Det var Egon Kristensen, gymnasielæreren fra Ikast-Brande Gymnasium, som har siddet i MP Pensions bestyrelse de seneste tre år, der havde størst opbakning i bestyrelsen og dermed slog den nyligt afgåede formand for Dansk Magisterforening (DM), Ingrid Stage.

Men Ingrid Stage er langt fra tilfreds med den måde, som tingene er forløbet på, fortæller hun til magisterbladet.dk.

”Man har slet ikke taget de nyvalgte medlemmer af bestyrelsen med i diskussionerne omkring konstitueringen af et nyt formandskab. Jeg synes, det er mærkeligt, at der i den proces ikke er blevet taget hensyn til dem, der er blevet valgt og har fået flest stemmer”, siger hun med henvisning til, at hun personligt, sammen med Per Clausen, tidligere MF’er for Enhedslisten, fik flest stemmer ved valget i december.

Ingen kontakt
En yderligere årsag til stridighederne kan være, at de to sammen med tre andre stillede op sammen på samme valggrundlag – og at de derfor på forhånd havde lavet en form for valgforbund.

Men begge bekræfter, at der ikke har været kontakt mellem de to i forløbet frem mod, at Egon Kristensen blev valgt som ny formand. Den nyvalgte formand har dog svært ved at se noget odiøst i den måde, tingene er foregået på.

”Vi har sådan set ikke talt sammen i forløbet, men vi har begge meldt ud på mail, at vi stillede os til rådighed som formand. Først var det Ingrid, der skrev det, og så skrev jeg det samme. Derfor synes jeg, at det er foregået fair og ordentligt. Jeg synes også, at vi havde et godt bestyrelsesmøde her i tirsdags”, siger Egon Kristensen og uddyber:

”Fjorten dage før konstitueringen, da gik jeg sådan set stadig ikke bevidst efter formandsposten. Men en del fra bestyrelsen opfordrede mig til at stille op til formandsposten. Først og fremmest med den begrundelse, at vi har brugt meget tid på vores skilsmisse i Unipension, og for at føre os igennem den proces var der flere, der opfordrede mig til at stille op til formandsposten, fordi jeg jo har været med til hele forberedelsen”.

”Disrespekt for medlemmerne”
Ingrid Stage ser dog lidt anderledes på tingene. Hun mener grundlæggende, at der burde være lyttet mere til medlemmerne, som har stemt og giver deres støtte til nogle, som så ikke er blevet hørt i processen.

Derfor går hun i rette med den holdning, som hun mener, at processen viser, at bestyrelsen har til sine medlemmer.

”Jeg synes, det viser en underlig disrespekt for medlemmerne. En ting er, at jeg synes, man skal lægge strategien om. Men mit største ønske er, at man skal respektere medlemmerne i højere grad og tro på, at de ved, hvad de vil. Det her tyder lidt på, at man ikke tror, at medlemmerne ved, hvad der er godt for dem. Og den holdning kan jeg ikke lide”, forklarer den tidligere DM-formand og uddyber:

”Jeg synes, det er ærgerligt, men jeg håber, at de vil være lydhøre over for de signaler, som medlemmerne har sendt. Det er da trods alt blevet besluttet, at vi skal diskutere, hvordan vi skal investere”.

Ingen uenighed

Egon Kristensen deler dog ikke Ingrid Stages bekymringer. Han henviser til, at han jo har været med til at udarbejde det valggrundlag, som både han og Ingrid Stage er valgt på.

Derfor har han svært ved at se, hvordan forløbet skulle skabe bekymring omkring hans eller bestyrelsens holdning til medlemmernes indflydelse.

”Umiddelbart fornemmer jeg ikke, at vi er uenige omkring medlemsindflydelse og de bæredygtige investeringer. Vi vil rigtig gerne lytte til dem og tage dem med på råd”, siger den nyvalgte formand.

Men han kan sagtens forstå, hvis Ingrid Stage sidder tilbage med en skuffelse over ikke at være blevet valgt som formand.

”Jeg kan da godt forstå, at Ingrid er skuffet, fordi hun fik det højeste stemmeantal. Det gjorde jeg sidste gang, og da pegede jeg på Tina Mose. Men det er jo ikke sådan, at man får formandsposten, alene fordi man har fået flest stemmer, man skal jo også have et flertal bag sig”, forklarer Egon Kristensen.