11.01.2016
Nyhed

Ny formand for MP Pension

Den tidligere formand stillede ikke op til bestyrelsen i MP Pension, og derfor var vejen banet for et helt nyt formandskab, da den tidligere næstformand heller ikke stillede sig til rådighed for endnu en valgperiode.

Af Tobias Dinnesen
Bestyrelsen i MP Pension har valgt at satse på kræfter fra den tidligere bestyrelse i det nye formandskab, som bestyrelsen har valgt på et bestyrelsesmøde.

Ny formand bliver Egon Kristensen, der har siddet i MP Pensions bestyrelse de seneste tre år som menigt medlem, mens Lis Skovbjerg, der har været særligt sagkyndigt medlem af pensionskassens bestyrelse siden 2013, skal være ny næstformand.

De erstatter den tidligere formand, Tina Mose, og den tidligere næstformand, Erik Alstrup. Ingen af de to valgte at stille op til genvalg i forbindelse med bestyrelsesvalget i december.

Fælles valggrundlag
Egon Kristensen, der til daglig er gymnasielærer og desuden har bestredet en stribe tillidshverv, blev valgt til bestyrelsen på et fælles valggrundlag sammen med blandt andre Ingrid Stage, den tidligere formand for Dansk Magisterforening (DM).

Da listen af kandidater i sin tid stod klar, mente den tidligere DM-formand endda, at der var tale om et decideret "nybrud", som ville trække MP Pension i en ny, mere grøn og medlemsorienteret retning.

Den kommende tid vil vise, om den ny bestyrelse reelt er i stand til at levere på løfterne om mere bæredygtige investeringer og en større inddragelse af medlemmernes ønsker.

Samarbejde med andre pensionskasser?

Ud over medlemsinddragelsen og en ny investeringsprofil har det nyvalgte formandskab også en række andre udfordringer.

Arkitekternes Pensionskasse og Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger har nemlig valgt at forlade Unipension-samarbejdet - som i den forbindelse er blevet opløst - og bliver i stedet en del af Sampension.

Men netop muligheden for at arbejde tættere sammen med andre pensionskasser, især på det administrative niveau, nævnes da også konkret i fire ud af fem af de medlemsvalgte bestyrelsesmedlemmers fælles valggrundlag.