07.01.2016
Nyhed

APV: Anonyme problemer er svære at løse

Åben eller anonym APV? Det er det store spørgsmål på Sydvestjyske Museer, der har svært ved at lukke huller i medarbejdertrivslen med anonyme målinger.

Af Lasse Højsgaard
En viden om, at alt ikke er, som det skal være, men for lidt viden til at kunne gøre noget ved det.

Denne lidt frustrerende situation står arbejdsmiljørepræsentant Troels Bo Jensen i efter en trivselsmåling på hans arbejdsplads, Sydvestjyske Museer.

”Resultaterne var lidt svære at bruge. De fleste svar var positive, men nogle slog ud i rødt. Så det er tydeligt, at enkelte personer oplever nogle samarbejdsproblemer. Men i og med at besvarelserne er anonyme, og de ikke angiver, hvilken enhed der er tale om, føler vi egentlig ikke, at vi kan gøre noget ved det”, fortæller Troels Bo Jensen, som er museumsinspektør.

Sydvestjyske Museer har ellers valgt at supplere den traditionelle APV med mellemliggende målinger af ”social kapital” – en metode, som blandt andet bliver anbefalet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Men trods gode intentioner føler Troels Bo Jensen ikke, at man er kommet så meget videre.

Problemer uden adresse
”Efter at vi har fået styr på de fysiske rammer, ville vi prøve at pinpointe det sociale og psykiske arbejdsmiljø. Men jeg synes egentlig, at resultaterne bliver meget ens. Det kan være overvejende sundt – eller det kan være det modsatte. Men der er ikke muligheder for kommentarer, hvilket vi egentlig har brug for. Det bliver lidt for upersonligt”, siger han.

Tillidsrepræsentant Mette Slyngborg er enig.

”Fordelen ved metoden er, at det er en nem måde at foretage en temperaturmåling på organisationen på. Så man kan lave et generelt billede og konstatere, om det går bedre end sidste år. Men hvis der er problemer, kan man ikke rigtig se, hvad det handler om. Og vi kunne ligesom ikke adressere: Hvad er det, vi skal have lavet om på?” siger hun.