04.02.2016
Nyhed

Taxameter-topmøde: Her er professionshøjskolernes ønsker

Retten til selv at disponere og omfordele er et af de ønsker, som professionshøjskolerne vil lufte over for uddannelsesministeren på dagens dialogmøde om taxameter.

Af Pernille Siegumfeldt

”En bevillingsmodel, der skal alt, forpurrer det meste”.

Så kort kan rektor for Professionshøjskolen Metropol Stefan Hermann opsummere sin største bekymring for, hvad der kan gå galt, når regeringen tager fat på at reformere det nuværende taxametersystem.

Bemærkningen falder på dagen, hvor han og andre repræsentanter for de videregående uddannelser skal til dialogmøde med uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen for at diskutere krav og ønsker.

Ligesom sine øvrige rektorkolleger på professionshøjskolerne er Stefan Hermann optaget af at holde detailstyringen af uddannelsesinstitutionerne på et minimum.

”Det er helt afgørende, at fremtidens bevillingsmodel sikrer den lokale ledelse – altså bestyrelse og direktion – et ledelsesmæssigt handlerum, der muliggør strategiske prioriteringer af ressourcerne”, siger Stefan Hermann.

”Det er i sidste ende næppe bevillingsmodellens incitamenter, men god ledelse og prioritering, der sikrer kvalitet og relevans. En bevillingsmodel kan godt skabe forudsætningerne, men i høj grad også forpurre det”, uddyber Metropols rektor.

Uigennemskuelige forskelle
På UC Lillebælt deler rektor Erik Knudsen samme bekymring.

”Det vigtigste for mig vil være, at vi får et system, som i højere grad tildeler bevillingerne samlet til institutionerne og mindre grad efter ikke helt gennemskuelige forskelle mellem uddannelsernes taxametre. Det værste vil være, at vi får tildelt midler på en måde, som unødigt begrænser institutionens dispositionsmuligheder over de tildelte midler”, siger Erik Knudsen.

Harald Mikkelsen, formand for Danske Professionshøjskolers rektorkollegium, kredser også indirekte om den udfordring, det giver, at store professionsuddannelser som fx pædagog- og socialrådgiveruddannelserne, udløser lavere taxametertilskud end fx lærer og sygeplejerskeuddannelserne, mest af historiske årsager.

”Danske Professionshøjskoler lægger vægt på, at et nyt bevillingssystem giver mulighed for intern omfordeling og respekterer de selvejende institutioners dispositionsret”, skriver Harald Mikkelsen i en mail til magisterbladet.dk.

Forventningsafstemning
Et nyt system bør fortsat bygge på objektive kriterier og være så enkelt og transparent som muligt, mener Danske Professionshøjskoler.

”Det skal kunne favne både de store volumenuddannelser og ganske små uddannelser til stærkt specialiserede områder, hvor behovet for en løbende forsyning af kvalificerede dimittender er lige så afgørende”, understreger rektorformand Harald Mikkelsen.

Han appellerer til, at ministeren tager sig tid til en realistisk forventningsafstemning, set i lyset af de kommende års besparelser:

”Og så er det afgørende at huske den anden halvdel af bevillingssystemet, nemlig finansieringen af den forskning og udvikling, som er forudsætningen for fortsat kvalitet og relevans i vores uddannelser”.