Camilla Gregersen, formand for Dansk Magisterforening: ”Jeg er åben for at tage problemstillingen op på flere måder, og derfor vil jeg ikke afvise, at både lovgivning og overenskomstvejen kan være en løsning. Vi skal turde tænke i flere løsninger, eksempelvis ret til deltid og orlovsmuligheder, også gerne for andre end børnefamilierne.”
15.02.2016
Nyhed

DM-formand: Børnefamilier skal have ret til deltid

Det er paradoksalt, at det i øjeblikket er børnefamilierne, der arbejder allermest. Derfor skal småbørnsforældre have ret til at gå på deltid i de hårdeste år, siger Dansk Magisterforenings formand Camilla Gregersen i dette interview.

Af Martin Ejlertsen

I en Gallup for Magisterbladet er 71 procent af danskerne enige i, at et forslag om småbørnsforældres ret til at gå ned i arbejdstid bør finansiere og gennemføres. Vil du arbejde for at give danskerne denne ret til at arbejde deltid?

”Det er helt oplagt, at vi skal arbejde for ordninger, der kan aflaste børnefamilierne. Det vil jeg selvfølgelig gerne være med til, så småbørnsfamilier får ret til ordninger, der kan få de hårdeste år til at hænge bedre sammen. Det er paradoksalt, at det i øjeblikket er børnefamilierne, der arbejder allermest. Det giver et krydspres, som kan gå ud over både familieliv og arbejdsliv. Det bare vigtigt, at vi får inddraget et ligestillingsperspektiv i ordningerne, så det ikke ender med, at det kun er kvinderne der går på deltid.” 


LÆS OGSÅ: LO vil have familiepolitik ind i trepartsforhandlinger
 

Vil DM dermed arbejde for at indføre retten til deltidsarbejde i overenskomsterne, eller er denne rettighed noget, der bør vedtages ved lov som i Sverige?
”Jeg er åben for at tage problemstillingen op på flere måder, og derfor vil jeg ikke afvise, at både lovgivning og overenskomstvejen kan være en løsning. Vi skal turde tænke i flere løsninger, eksempelvis ret til deltid og orlovsmuligheder, også gerne for andre end børnefamilierne.” 


LÆS OGSÅ: Ret til deltid kan hindre vækst, mener Djøf
 

I Danmark er fuldtidsarbejde 37 timer. I Sverige er det 40 timer. Hvor meget synes du, at danskerne bør arbejde?
”For mange af vores medlemmer giver det slet ikke mening at tale om en arbejdsuge på 37 timer. De arbejder grænseløst og uden for normal arbejdstid. Det giver en masse arbejdsrelateret stress, og derfor mener jeg netop ikke, vi skal have arbejdstiden op. Jeg tror simpelthen ikke, de ansatte bliver mere produktive af det. Jeg synes i stedet, at der er behov for at hjælpe de arbejdsløse nyuddannede ind på arbejdsmarkedet. Der skal man hellere tænke i rotation og nedsat tid, hvor arbejdet fordeles på flere hænder, end på at sætte arbejdstiden op.” 

LÆS OGSÅ: FTF vil have ret til deltid ind i overenskomsterne
 

Hvor er fagbevægelsen blevet af i kampen for at sikre danske arbejdstagere bedre og fleksible arbejdstider?
”Vi er der. Vi har konstant fokus på worklife-balancen, og DM er en af de fagforeninger, der gør meget for at skabe fleksible og rimelige arbejdstider og orlovsordninger. Eksempelvis var det på DM’s initiativ, at mænd fik ret til en uges ekstra betalt barsel i den sidste offentlige overenskomst, hvilket nu slår igennem flere steder i det private område. Vi har i DM samtidig et flot beredskab, der kan hjælpe medlemmerne til at få et godt psykisk arbejdsmiljø, så det ikke er arbejdsmiljøet, der er årsag til, at man beder om nedsat tid.” 

 

Flere overenskomster har i de senere år fået en såkaldt fritvalgsordning, hvor medlemmerne i nogen grad kan vælge mellem løn, pension eller frihed. Hvad synes du om det?
”Jeg støtter en vis fleksibilitet, samtidig med at vi skal sikre kollektive ordninger som f.eks. pensionsindbetaling.”