Nanna Højlund, næstformand i LO og ansvarlig for bl.a. familiepolitik: ”Jeg synes, at fagbevægelsen er meget tydelig i den diskussion, men retten til deltid er ikke et krav, som er blevet smækket på bordet af LO’s medlemmer ved overenskomstforhandlinger. Det ser sikkert også meget forskelligt ud på forskellige arbejdsområder. Når 71 procent af danskerne angiver de er for en ret til deltid, så er folk måske heller ikke klar over, at rigtig mange faktisk allerede arbejder på deltid. ”
16.02.2016
Nyhed

LO: Familie­politik skal med i treparts­forhandlinger

Når regeringen kræver, at børnefamilierne arbejder mere, så må regeringen også stille rammer til rådighed, som gør det lettere både at have familie og være produktive. Familiepolitik skal ind i trepartsforhandlingerne, foreslår LO’s næstformand Nanna Højlund.

Af Martin Ejlertsen

I en Gallup for Magisterbladet er 71 procent af danskerne enige i, at et forslag om småbørnsforældres ret til at gå ned i arbejdstid bør finansiere og gennemføres. Mener LO, at danskerne skal have denne ret til at arbejde deltid?
”Jeg kan godt forstå, at så mange siger sådan. Har man pressede arbejdsdage samtidig med, at daginstitutionerne lukker kl. 17, så kan det være enormt svært at få til at hænge sammen. Svaret på en hektisk hverdag kan være deltid til den ene forælder. Problemet er, at mange på deltid aldrig kommer tilbage på fuldtid igen. Desuden er det ofte kvinderne, som vælger deltid, og det er problematisk. Vi er nødt til at kigge på rammerne på arbejdsmarkedet for at være familie, da begge forældre typisk arbejder. Det handler derfor om at finde mere fleksible måder at arbejde på, samtidig med at dagtilbud til børnene er af en sådan kvalitet og indenfor en tidsmæssig ramme, så forældre reelt har en mulighed for at passe deres arbejde. ” 

Bør man arbejde for at indføre retten til deltidsarbejde i overenskomsterne, eller er denne rettighed noget der skal vedtages ved lov som i Sverige?
”Jeg ser ikke nogen problemer i at diskutere, om man i en periode skal give småbørnsfamilier ret til at gå på deltid. Men vi skal passe på, at det ikke får en enormt kønsskæv vinkel, som vi ser på det med barsel. Kvinder går oftest på barsel og på deltid og betaler derfor også prisen for, at vi får et mere fleksibelt og familievenligt arbejdsmiljø. Spørgsmålet om deltid skal ikke gøres til et individuelt problem, for så får vi aldrig diskuteret, hvordan vi bedst muligt indretter et familievenligt samfund med sammenhæng mellem arbejde og familieliv. ”

Fokuserer politikerne for ensidigt på at skabe vækst og for lidt på at skabe gode rammer for et godt familieliv?
”Jeg blev provokeret af udmeldingerne fra ligestillingsministeren og beskæftigelsesministeren i efteråret om, at nu må folk holde op med at gå på deltid, fordi vi har brug for arbejdskraft. De kunne også have sagt, nu er det også vores opgave at sikre, at samfundet stiller nogle rammer til rådighed, der gør, at vi både kan have familie og være produktive. Den diskussion vil LO gerne være med til at tage. Man har fordrejet diskussionen om øget arbejdsudbud og gjort det til den enkelte medarbejder og families problem. Vi er nødt til også at diskutere, hvad der skal til for, at vi kan producere mere, hvis man også har familie. Det kunne f.eks. være nogle mere fleksible ordninger i perioder af livet.”

LÆS OGSÅ: Børnefamilier skal have ret til deltid, siger Camilla Gregersen, formand for Dansk Magisterforening

Vi har snakket i mange år om, at vi skal have et mere fleksibelt arbejdsmarked. Hvorfor er der ikke sket mere?
”På LO’s arbejdsmarked, er der en stor gruppe kvinder, som allerede arbejder på deltid. Så familierne har langt hen ad vejen forsøgt at løse dette selv. Derfor kunne familiepolitik være enormt spændende at få ind i de kommende trepartsdrøftelser. Familiepolitik er enormt væsentligt at få drøftet på et lidt højere niveau end blot at kigge på, hvad der skal til for at få den enkelte families hverdag til at hænge sammen. Her kunne man få den brede diskussion om mulighederne for at gå på deltid og mulighederne for siden at vende tilbage til fuldtid, og hvordan vi sikrer, at det ikke får en kønsskæv vinkel. Selvom det måske ikke ligger forrest i rækken af emner til trepartsdrøftelserne, ville det klæde beskæftigelsesministeren at tage dette op, når han nu har så travlt med at sige, at familierne skal arbejde fuldtid.” 

Danskernes velstand er den højeste i 35 år, viser ny analyse fra AE Rådet. Regeringen ønsker, at danskerne arbejder endnu mere, mens danskerne ønsker at have ret til deltid. Hvor er fagbevægelsen blevet af i kampen for at sikre arbejdstagerne bedre og mere fleksible arbejdstider?
”Jeg synes, at fagbevægelsen er meget tydelig i den diskussion, men retten til deltid er ikke et krav, som er blevet smækket på bordet af LO’s medlemmer ved overenskomstforhandlinger. Det ser sikkert også meget forskelligt ud på forskellige arbejdsområder. Når 71 procent af danskerne angiver de er for en ret til deltid, så er folk måske heller ikke klar over, at rigtig mange faktisk allerede arbejder på deltid. ”

Men i og med deltidsarbejde ofte er meget individuelt valg, bør man så ikke arbejde for at opstille nogle rammer, der gør det nemmere at gå på deltid, hvis man ønsker det?
”Jo, lige præcis det er væsentligt at få lavet en trepartsaftale om. Her kunne man pege på, at balancen mellem arbejdsliv og familieliv skal diskuteres, så det ikke bliver et individuelt anliggende. Vi har brug for en bredere diskussion af dette, ligesom vi har brug for en bredere diskussion af, hvordan vi får fordelt barselsorloven mere ligeligt mellem forældrene. Vi skal sørge for at opstille nogle rammer og ordninger, så det ikke kun er kvinderne, som går på barsel eller på deltid. De valg har store økonomiske konsekvenser, som rammer meget hårdt, hvis parforholdet går i stykker, eller man bliver alene. Der har fagbevægelsen en rolle.”

Flere overenskomster har i de senere år fået en såkaldt fritvalgsordning, hvor medlemmerne i nogen grad kan vælge mellem løn, pension eller frihed. Cirka 60 procent af mændene og 80 procent af kvinderne blandt Fødevareforbundet NNF’s medlemmer foretrækker flere fridage. Hvad synes du om fritvalgsordninger?
”På de dele af arbejdsmarkedet, hvor de ordninger giver mening, skal man bruge dem. Hvis det bliver udbredt i de enkelte overenskomster, er der grund til at vi også løfter os op og kigger på, hvad det betyder kønsmæssigt. Når så mange af NNF’s medlemmer vælger fritid frem for løn, så fortæller det jo, at der er andre end lige børnefamilierne, som føler, at arbejdslivet kører enormt hurtigt og derfor vægter mere fritid højere end flere penge.”