"Kompleksiteten i dagpengesystemet for selvstændige betyder, at arbejdsgruppens vigtigste opgave bliver at gennemføre en række tekniske analyser med udgangspunkt i det særlige regelsæt, der er i dag gælder for selvstændige. Principperne, der blev lagt fast med dagpengeaftalen i efteråret, tegner samtidig retningen for arbejdsgruppens arbejde", siger Jørn Neergaard Larsen.
10.02.2016
Nyhed

Arbejds­gruppe skal kigge på dagpenge til selvstændige

Mange selvstændige - fx freelancere og honorarlønnede - passer ikke ind i det nuværende dagpengesystem. Men nu vil regeringen sammen med fagbevægelsen og arbejdsgiverne kigge på de selvstændiges dagpengevilkår.

Af Tobias Dinnesen
Da dagpengekommissionen i 2015 kom med sine anbefalinger til et nyt dagpengesystem, anbefalede den samtidig, at der blev nedsat en ny arbejdsgruppe, som skulle kigge på de særlige udfordringer, som selvstændige - fx freelancere og honorarlønnede - har med at passe ind i det nuværende dagpengesystem.

Nu har beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen (V) nedsat en arbejdsgruppe bestående af LO, FTF og AC, der skal repræsentere arbejdstagerne, mens DA, KL (Kommunernes Landsforening, red.) og Danske Regioner skal repræsentere arbejdsgiverne. Arbejdet skal være afsluttet og afleveret i 1. halvår af 2017, skriver ministeriet i en pressemeddelelse.

"Vi nedsætter en arbejdsgruppe til at fortsætte Dagpengekommissionens arbejde og analysere de særlige udfordringer, der i dag gælder for selvstændige i dagpengesystemet. Vi ønsker, at de bærende principper i det nye dagpengesystem for løn-modtagere i videst muligt omfang også kommer til at gælde for selvstændige", udtaler beskæftigelsesministeren og uddyber:

"Arbejdsmarkedet er i dag kendetegnet ved, at mange i løbet af deres arbejdsliv skifter mellem at være lønmodtager og selvstændig, freelancer eller honorarmodtager. Disse skift udfordrer i høj grad enkeltheden og gennemskueligheden i vores dagpengesystem. Derfor er det vigtigt, at vi har et dagpengesystem, hvor det er tydeligt for alle, hvilke regler, rettigheder og pligter, der gælder".

Tekniske analyser

Arbejdsgruppen består, ud over de seks repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter, også af embedsmænd fra Beskæftigelsesministeriet, Skatteministeriet og Finansministeriet.

På forhånd forklarer beskæftigelsesministeren, at den aftale om et nyt dagpengesystem, der blev indgået sidste år, skal bruges som pejlemærke i forhold til det arbejde, der nu påbegyndes.

"Kompleksiteten i dagpengesystemet for selvstændige betyder, at arbejdsgruppens vigtigste opgave bliver at gennemføre en række tekniske analyser med udgangspunkt i det særlige regelsæt, der er i dag gælder for selvstændige. Principperne, der blev lagt fast med dagpengeaftalen i efteråret, tegner samtidig retningen for arbejdsgruppens arbejde", siger Jørn Neergaard Larsen.

DM: Sæt turbo på arbejdet
Camilla Gregersen, formand i Dansk Magisterforening (DM), kvitterer for, at regeringen nu nedsætter en arbejdsgruppe til at udrede, hvad de mere utraditionelle lønmodtagere som freelancere og selvstændige har behov for fra dagpengesystemet.

DM-formanden er dog skeptisk over for tidshorisonten og opfordrer derfor regeringen til at sætte turbo på arbejdsgruppen, så den kan være færdig om et halvt år. Ellers frygter hun, at de mere atypisk beskæftigede vil have et år uden tilstrækkelig dækning fra dagpengesystemet, når det nye systemet indføres.

"Jeg er glad for, at det endelig er lykkedes DM og de øvrige faglige organisationer at få beskæftigelsesminister Neergaard til at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal se på den stigende gruppe på arbejdsmarkedet, der ikke blev omfattet af aftalen om et nyt dagpengesystem i oktober 2015, nemlig freelancere, honorarmodtagere, kombinatører og selvstændige. Fælles for denne meget forskellige gruppe er, at de ikke ”opfører sig” som almindelige lønmodtagere, men arbejder atypisk", siger Camilla Gregersen og uddyber:

"Her har vi en gruppe, der i høj grad har brug for et dagpengesystem, fordi de i perioder kan stå uden opgaver, mens de bygger deres virksomhed eller projekt op. Vi er alle enige om, at Danmark skal stå stærkt, hvad angår innovation og iværksætteri. Men det kræver, at der er et system, der understøtter denne gruppe og derigennem sikrer initiativkraft på arbejdsmarkedet til gavn for os alle".

Her er de fire centrale temaer, som arbejdsgruppen skal komme med anbefalinger til:

  • Drift af selvstændig virksomhed; definitionen af selvstændig virksomhed, selvstændig bibeskæftigelse og forsikringsstatus.
  • De specifikke og særlige forhold for honorarmodtagere og freelancere.
  • Ophør med selvstændig virksomhed; ledighedskriteriet.
  • Selvstændiges optjening af ret til dagpenge; beskæftigelseskravet og beregning af dagpengesats.