23.02.2016
Nyhed

Anonyme embedsmænd angriber processen bag landbrugspakken

En række anonyme embedsmænd fortæller til Berlingske, at den omstridte landbrugspakke, som tirsdag er genstand for både en forskerhøring og et samråd på Christiansborg, er blevet til uden eksempelvis hensyntagen til, om den overholder EU-direktiver på området.

Af Tobias Dinnesen
Først var der forskere og politikere, der gik til angreb på miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansens omstridte landbrugspakke, og nu kaster anonyme embedsmænd sig også ind i sagen.

I Berlingske fortæller flere anonyme embedsmænd, hvordan man kørte videre "med bind for øjnene" uden at finde ud af, om pakken rent faktisk er i strid med en stribe EU-direktiver.

Et af de helt store springende punkter for både forskere og de politiske partier på Christiansborg er, hvorvidt landbrugspakken, som ministeren hårdnakket fastholder, vil gavne havmiljøet. Og en anonym embedsmand fortæller, at det langt fra er tilfældigt, at man endte med den pakke, der nu diskuteres så heftigt.

"Alle i ministeriet har fra start vidst, at summen af at fjerne gødningsnormen, randzonerne og ændre reglerne for jordbearbejdning var problematisk i forhold til direktiverne. Men alle undlod også at undersøge, om det var i strid med direktiverne. Det var fra start en bunden opgave at få virkeligheden til at passe til det politiske projekt", siger den anonyme embedsmand til Berlingske.

LÆS OGSÅ: Forskere undsiger miljøregnestykke

En forhastet proces?
Berlingske har talt med en lang række anonyme kilder, som i varierende grad har været involveret i udformningen af landbrugspakken eller været så tæt på, at de har kunnet følge processen fra sidelinjen.

Ens for dem alle er, at de taler om en forhastet proces, hvor embedsværket har været bange for, om de kunne stå inde for fagligheden, og hvor fornemmelsen hos nogle har været, at man mest af alt har skullet "please ministeren".

Den udlægning kan Eva Kjer Hansen dog langt fra genkende, skriver hun i en mail til Berlingske.

"Fra mine første minutter som minister i det nye Miljø- og Fødevareministerium sagde jeg højt, at en af de første opgaver var at føre VKOs landbrugspakke ud i livet. Men det er også klart, at jeg som minister lægger vægt på, at det skal foregå på et fagligt forsvarligt grundlag. Derfor kommer det bag på mig, hvis nogen skulle mene, at fagligheden ikke er i højsædet", forklarer hun.

Kl. 10 er der høring i Miljø- og fødevareudvalget, hvor seks forskere er inviteret ind for at kommentere på landbrugspakken, og kl. 14.30 er der åbent samråd i sagen. Magisterbladet.dk følger begge tæt i løbet af dagen.

Sagen kort:

  • Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) præsenterede før jul en ny landbrugspakke sammen med resten af den blå blok. Som noget centralt giver pakken mulighed for at gøde mere, hvilket efter planen skulle give en større indtjening for landmændene. Siden er der opstået tvivl om beregningsgrundlaget bag landbrugspakken. Flere forskere kritiserer den måde, som regnestykket er lavet på.
  • Et springende punkt er, om havmiljøet påvirkes mere eller mindre i de kommende år. I følge beregningerne gavner landbrugspakken havmiljøet, men flere forskere mener, at der vil gå op til tre år, før det er tilfældet.
  • Netop det sidste er nu et centralt spørgsmål i behandlingen af landbrugspakken, for lever den i så fald op til EU's direktiver på området? Flere eksperter sår tvivl om, hvorvidt det overhovedet - også selv om der er tale om en afgrænset periode - er lovligt at forringe havmiljøet på kort sigt.
  • Tirsdag er der først en forskerhøring på Christiansborg og siden et åbent samråd i sagen. Torsdag skal loven efter planen tredjebehandles i Folketinget.