07.12.2016
Nyhed

Tilliden til ledelsen er væk på RUC’s bibliotek

Arbejdsmiljømåling blinker rødt efter samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitetsbibliotek og Det Kongelige Bibliotek.

Af Thomas Bøttcher
Det har tilsyneladende haft store konsekvenser for arbejdsmiljøet på Roskilde Universitetsbibliotek (RUB), at RUC’s bestyrelse har valgt at indgå en samarbejdsaftale med Det Kongelige Bibliotek. Det viser en intern kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på universitetet.

Ifølge målingen - APV 2016 - fortæller hele 71 pct. af de ansatte ved biblioteket, at de er ”utilfredse” eller ”stærkt utilfredse” med det overordnede psykiske arbejdsmiljø ved biblioteket.

Tilsvarende fortæller 78 pct. af medarbejderne, at de ”sjældent” eller ”aldrig” har tillid til rektoratets måde at lede universitetet på. I andre afdelinger på universitetet svinger andelen af medarbejdere, der har mistillid til ledelsen, fra 7,5 til 15 pct.

TR: Medarbejderne føler sig kørt over af ledelsen
Samarbejdsaftalen indebærer en reduktion af 10 ud af 32 årsværk ved udgangen af 2017. Ifølge AC-tillidsrepræsentant ved RUB, Sacha Zurcher er det dog ikke personalereduktionen, der er skyld i den dårlige arbejdsmiljømåling, men snarere oplevelsen af, at medarbejderne er blevet kørt over af ledelsen undervejs i processen.

”Vi sætter ikke spørgsmålstegn ved selve besparelserne. Men der har været en minimal inddragelse af medarbejderne. Vi har kun været involveret i helt generelle overvejelser og ikke i fx faglige drøftelser af de opgaver, Det kongelige Bibliotek skal varetage”, siger Sacha Zurcher.

Ifølge Sacha Zurcher burde såvel det faglige personale som repræsentanter for forskere og studerende på et tidligt tidspunkt sammen med ledelsen have undersøgt og fastlagt forventninger til serviceniveau og ydelser fra Det Kongelige Bibliotek.

RUC-direktør: Jeg forstår ikke kritikken
Universitetsdirektør Peter Lauritzen er imidlertid ”forundret” over kritikken. Han mener, at ledelsen igennem hele processen har udvist stor åbenhed overfor medarbejderne.

”Vi har fra starten fremlagt alle papirer. Hver eneste gang, der har været et møde, har vi sørget for, at papirerne gik videre. Vi har haft drøftelser med medarbejderne i det omfang, der har været bemærkninger, vi har været til personalemøder og vi har holdt kaffemøder med tillidsrepræsentanterne, og de har også været inviteret med på Det Kongelige Bibliotek. Så jeg forstår ikke kritikken”, siger han.

Til gengæld kan han godt forstå medarbejdernes utilfredshed med, at ledelsen i sidste ende ikke valgt et alternativ til samarbejdsaftalen, som indebar, at der blevet fundet 3,5 mio. kr. inden for den nuværende organisation.    

”Men den løsning valgt vi ikke. Så på den måde kan jeg godt forstå, hvis man står tilbage og har opfattelsen af, at man ikke fik indflydelse, fordi man ikke fik ret.”

TR: Der er stor usikkerhed om fordelingen af arbejdsopgaver
Men ifølge Sacha Zurcher er den indgåede aftale uklar omkring de opgaver, RUC’s medarbejdere fremover skal varetage. Det gælder fx snitflader mellem brugerrettet service og driftsopgaver, fremtidige arbejdsgange samt de ydelser, Det Kongelige Bibliotek fremover skal levere.

”Det er meget overordnet aftale, der skaber usikkerhed om, hvilke opgaver, der kommer til at lægge hos os, og hvilke, der kommer til at ligge på Det Kongelige Bibliotek. Vi er bange for forringelser af serviceniveauet”, siger AC-tillidsrepræsentanten.

Den bekymring deler Peter Lauritzen ikke.

”Vi har hele tiden måtte basere os på de tal om ydelsen, vi har fået fra biblioteket. Og der har vi sagt, at ydelsen i årsværk overfor de studerende og det videnskabelige personale fremover skal være den samme som i dag”, siger han.