06.12.2016
Nyhed

Kritik: Vækstrådet overvurderer akademikerproblem

For mange højtuddannede og for få faglærte de næste år kan koste Danmark 85 mia. kr. i tabt vækst, påpeger Vækstrådet i ny rapport. Men der er tale om talgymnastik og supersnævre fremskrivninger, mener Akademikerne.

Af Martin Ejlertsen

Danmark risikerer i værste fald at mangle op til 110.000 personer med de rette formelle kompetencer om mindre end ti år.

Hvis ikke der gøres noget ved problemet nu, kan manglen på kvalificeret arbejdskraft bremse væksten og i værste fald ende med at koste Danmark op til 85 mia. kr. i tabt vækst. Det påpeger Danmarks Vækstråd i en ny analyse ”Rapport om kvalificeret arbejdskraft". 

I rapporten henviser Vækstrådet således til den uafhængige DREAM-gruppe, der forudsiger, at der i 2025 vil være for mange højtuddannede og for få faglærte og personer med naturvidenskabelige og tekniske uddannelser i forhold til, hvad virksomhederne til den tid har brug for.

DREAM forventer, at der i perioden 2014-25 vil mangle 85.000 faglærte og omkring 21.000 personer med korte videregående uddannelser. Derimod vil der opbygges et overudbud på omkring 57.000 kandidater og Ph.d.’er, 34.000 professionsbachelorer og cirka 13.000 akademiske bachelorer.

Men formand for paraplyorganisationen Akademikerne Lars Qvistgaard, der repræsenterer mere end 330.000 medlemmer, kritiserer Vækstrådet for at bruge DREAM-gruppens tal til en ”mærkelig form for talgymnastik” i den nye rapport.

"Der er fx blevet lavet en voldsom dimensionering på de videregående uddannelser i 2015. Men Vækstrådets rapport er lavet på historiske udbud, som slet ikke tager højde for denne dimensionering, og at der derfor kommer færre akademikere fremover med denne dimensionering", siger Lars Qvistgaard.

"Rådet skævvrider i rapporten hele debatten omkring, at vi skal have en så veluddannet arbejdsstyrke som muligt", siger Lars Qvistgaard.

Tæt på i balance

Akademikernes formand mener modsat Vækstrådet, at DREAM's analyse tegner et billede af, at det danske arbejdsmarked i 2025 er meget tæt på at kunne karakteriseres som værende i balance.

I DREAM’s fremskrivning forventes et samlet mismatch mellem uddannelse og arbejdsmarked på 110.000 personer i 2025. Ud af en samlet arbejdsstyrke på ca. tre mio. må det ifølge Lars Qvistgaard anses som en "overkommelig udfordring for det danske arbejdsmarked".

Akademikernes formand mener derfor, at Vækstrådets fremskrivninger i rapporten er ”supersnævre”.

"Der er masser usikkerheder forbundet med udregning af efterspørgsel af arbejdskraft på så lang sigt. Se bare hvordan fx smartphones de seneste år har ændret hele vores måde at arbejde på. Denne type bevægelser er meget svære at forudsige", siger Lars Qvistgaard.

Mere dimensionering

Ifølge Vækstrådet er uddannelsessystemet i dag skruet sammen på en måde, så det ikke i tilstrækkelig grad tager højde for erhvervslivets fremtidige og teknologiske kompetencebehov.

Rådet mener bl.a., at Danmark skal udvikle og forbedre de kendte dimensioneringssystemer for de videregående uddannelser og erhvervsuddannelser.

Men det er allerede sket påpeger Lars Qvistgaard.

"Vi anerkender, at der har været en utilstrækkelig søgning på erhvervsuddannelser, men det har vi taget højde for bl.a. i den seneste trepartsaftale", siger Lars Qvistgaard.

Akademikernes formand forklarer, at Vækstrådets rapport formentlig blive et vigtig element i forårets fortsatte trepartsdrøftelser, når de private overenskomstforhandlinger er afsluttet. Derfor mener han også, det er vigtigt at påpege, at der er opstået flaskehalse på det akademiske arbejdsmarked.  

"Når vi ser på højtuddannede, så er arbejdsmarkedet i balance, og der er faktisk mangel på akademisk arbejdskraft. Så vi skal passe på ikke at forsimple debatten, for så skyder vi os i foden", siger Lars Qvistgaard.