07.12.2016
Nyhed

Arbejdstilsynet skal stå skoleret for ny minister

Direktionen i Arbejdstilsynet skal forklare overfor for ny beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V), hvad man vil gøre ved den ringe trivsel og mistillid, som medarbejderne har til Arbejdstilsynets ledelse.

Af Martin Ejlertsen

Arbejdstilsynet skal sørge for, at der er god trivsel og ordentligt arbejdsklima på de danske arbejdspladser. Men hos Arbejdstilsynet selv er trivslen elendig, og mistilliden til ledelsen stor. Det kom frem i oktober efter en større intern arbejdsmiljøundersøgelse hos Arbejdstilsynet.

Nu vil den nye beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) indkalde direktionen i Arbejdstilsynet til et personligt møde for at få en forklaring på, hvad direktionen vil gøre for at rette op på den dårlige trivsel. Ligeledes vil ministeren møde tilsynets ansatte for at høre deres side af sagen.

Det kom frem på et samråd tirsdag, hvor Troels Lund Poulsen som øverste ansvarlige for Arbejdstilsynet, som hører under Beskæftigelsesministeriet, var indkaldt for at svare på de mange problemer, som aktuelt er i tilsynet.

"Jeg har gjort mig overvejelser i denne sag, men jeg synes det mest rigtige er, at jeg får mulighed for at diskutere denne sag med Arbejdstilsynets direktør først. Jeg udtrykker ikke mistillid til direktøren, for ellers sad vi ikke her i dag", sagde Troels Lund Poulsen.

Ringe tillid til ledelsen
Trivselsundersøgelsen blev lavet 548 medarbejdere i Arbejdstilsynet, hvilket er en svarprocent på 90 procent. Den viste bl.a., at over 59 procent af de ansatte mener, at ledelsen kun sjældent påskønner eller anerkender deres arbejdsindsats. 50 procent af de ansatte angiver, at den øverste ledelse i meget ringe eller i ringe grad prioriterer omstruktureringer og forandringer i organisationen på en konstruktiv måde. Og næsten 44 procent har i meget ringe eller i ringe grad tillid til de udmeldinger, der kommer fra ledelsen.

Disse svar viser en alvorlig kritik af Arbejdstilsynets ledelse og daglige funktion, påpegede beskæftigelsesordfører hos Enhedslisten Christian Juul, som havde indkaldt beskæftigelsesministeren i samråd om problemerne i Arbejdstilsynet.

"Det er vigtigt, at ministeren som den øverste ansvarlige sørger for, at kontrollen på arbejdsmarkedet er i orden, for den skal fungere", pointerede Christian Juul.

Ansvaret er direktørens
Troels Lund Poulsen erkendte da også, at disse svar viser, at der er problemer i Arbejdstilsynet. Men han påpegede samtidig, at ansvaret for at der er god trivsel i Arbejdstilsynet ligger hos direktøren i Arbejdstilsynet.

"Jeg er ked af at læse denne undersøgelse, for der er problemer. Derfor noterer jeg mig også, at ledelsen har taget initiativer til at forbedre dette", sagde Troels Lund Poulsen.

Han påpegede, at det også er vigtigt, at medarbejderne kan give udtryk for deres oplevelser af at være ansat i Beskæftigelsesministeriet.

"Jeg vil også selv besøge Arbejdstilsynet og tage en dialog med medarbejderne, hvor de får lejlighed til at stille mig spørgsmål og give udtryk for deres holdninger", sagde Troels Lund Poulsen og påpegede afslutningsvis:

"Dette kommer til at fylde på mit bord, og det fortjener det også med den undersøgelse, der er lavet", sagde Troels Lund Poulsen.