29.08.2016
Nyhed

Pædagogundervisere på UCC dobbelt udfordret

“Vi kan ikke tage den oplevelse fra medarbejderne, at de føler, de har været igennem en virkelig hård periode”, medgiver uddannelsesdirektør i UCC Lisbeth Harsvik. I januar nedlagde UCC 17 stillinger på pædagoguddannelsen, til september skal fusionen af fire uddannelser være gennemført.

Af Pernille Siegumfeldt

200 medarbejdere på de fire snart forhenværende pædagoguddannelser under UCC ser frem til semesterstart i september med lige dele nervøsitet og forventning. 

For kun syv måneder siden kostede en massiv spareplan 17 frivillige fratrædelser. Tiden siden august 2014 har budt på implementeringen af en uddannelsesreform, og forberedelsen af fusionen på den nye campus, og til september skal de fire gamle traditionsrige pædagoguddannelser under UCC-paraplyen smelte sammen til én med adresse i Carlsberg Byen.

“Folk ser frem til, at det endelig sker, den ene halvdel med en del nervøsitet og den anden med en positiv forventning. Den største udfordring er, at mange føler sig tappet for energi allerede nu, fordi vi har haft så mange ekstra opgaver frem mod sommerferien”, siger Dorte Celinder, der er tillidsrepræsentant for underviserne på pædagoguddannelsen.

Grænsen nået
Konkret kan hun aflæse forårets øgede arbejdspres på antallet af sygemeldinger, som ligger højere end normalt.

“Medarbejderne kan og vil klare meget, så længe det ikke går ud over didaktikken, og så længe planlægningen glider nogenlunde. Min bekymring er, at vi nok er ved at nå grænsen," påpeger Dorte Celinder.

"Jeg tror, det er vigtigt, at arbejdspladsen i handling anerkender den psykiske belastning, det lægger på medarbejderne at gennemføre en fusionsproces. Fx har vi ikke brug for lønforhandlinger, der går skævt, mens vi knokler for at få overgangen til at lykkes. Desuden håber vi, at der bliver skabt lidt luft, så vi kan kapere alt det nye”.

Ny energi i fase to
Den største forandring bliver den nye campusstruktur, 16 faglige miljøer, der blander forskere, undervisere og udviklingskonsulenter på tværs af alle UCC´s uddannelser. 

“Pædagoguddannelsen er dobbelt udfordret af, at fire stærke, gamle uddannelser skal fusionere for derefter at blive splittet op igen i en matrix-organisation. For mange af mine kolleger er der, særligt i starten, brug for, at vi kan mødes”, pointerer Dorte Celinder.

Det har været hektisk at implementere en uddannelsesreform, pakke hele arbejdspladser ned og samtidig forsøge at tænke nyt for Campus Carlsberg. Det medgiver Lisbeth Harsvik, der er uddannelsesdirektør på Pædagoguddannelsen UCC.

Hun håber, at det vil give ny energi til projektet, at alle nu går ind i “fase to”.

“Vi kan ikke tage den oplevelse fra folk, at de føler, de har været igennem en ualmindeligt hård periode. Derfor er det vigtigt, at ledelsen nu sætter så overskuelige rammer op for medarbejderne som muligt, så de kan koncentrere sig om det vigtigste, nemlig deres undervisning og de nye kollegiale fællesskaber”, siger Lisbeth Harsvik.

16 krumtapper
Fire uddannelsesledere bliver i den nye struktur på pædagoguddannelsen personaleledere med økonomiansvar. De skal samtidig have ansvar for den faglige udvikling af uddannelsen, men det er også dem, man skal gå til, hvis man får et skema, man vil forsøge 
at få lavet om, og dem, der fx skal gennemføre MUS-samtaler.

“Det er de 16 tværfaglige miljøer og opgaverne der, som bliver krumtappen i folks hverdag. Organiseringen skal bare understøtte forsøget på at skabe en tættere sammenhæng mellem forskning, udvikling og uddannelse, pointerer Lisbeth Harsvik.

“Jeg mener ligesom andre, at det er vigtigt, at fx pædagounderviserne finder deres egne lommer på campus og får aftalt nogle kaffepauser, hvor de kan dele informationer og bevare en personlig kontakt”, tilføjer hun. 

0,8 meter hyldeplads
På et lavpraktisk plan er det den nye hverdag, der rumsterer mest i folks hoved. Mange ansatte skal finde nye rejseruter i den københavnske myldretrafik, og et skemaplanlægningssystem,  der slår krøller på sig selv, har forsinket undervisningsplanlægningen betydeligt. 

Det er også nyt, at tre medarbejdere skal dele to kontorpladser, at hver medarbejder har fået tildelt 0,8 meter hyldeplads, og at der ikke vil være egentlige medarbejderrum til pædagogunderviserne i den nye campus, hvor man kan mødes til frokost eller kaffe.

“Jeg tror, at meget bliver forløst, den dag vi møder vores nye kolleger og får taget hul på det, vi har talt om så længe. UCC har haft meget fokus på at opbygge en stærk studiekultur blandt de studerende. Der ligger en opgave foran os i at skabe en arbejdspladskultur, der er lige så stærk”, understreger Dorte Celinder.

Denne artikel stammer fra det seneste nummer af sektorbladet DM Professionshøjskoler, som kan læse lige her: DM Professionshøjskoler