11.08.2016
Nyhed

Små og mellemstore virksomheder kan skabe op til 31.000 akademikerjob

Svar fra Håndværksrådets små- og mellemstore medlemsvirksomheder viser, at der potentielt kan skabes 31.300 nye akademikerjob i de små og mellemstore virksomheder. Der mangler dog bl.a. mere gennemskuelige støtteordninger, hvis potentialet skal forløses, forklarer Håndværksrådet.

Af Tobias Dinnesen
En række små- og mellemstore virksomheder - de såkaldte SMV'er - som er medlem af Håndværksrådet, melder om, at de har uløste opgaver inden for marketing, salg, kommunikation samt forbedring af processer og arbejdsgange internt i virksomheden.

Faktisk er behovet så stort, at der ifølge en analyse, som baserer sig på svar fra 661 SMV'er under Håndværksrådet, potentielt kan skabes 31.300 nye akademikerjob hos SMV'erne.

"Vi oplever ofte, at vores medlemsvirksomheder er midt i en meget stor omstillingsproces, hvor der er et stort pres for konstant at udvikle sig. En af måderne at imødekomme det pres på er ved at få en anden type medarbejdere ind i sin virksomhed. Der ser vi et potentiale for, at der er nogle opgaver i de små og mellemstore virksomheder, der kan løses af folk med videregående uddannelser. Mange af SMV’erne har kort fra tanke til handling, og de kan derfor være dynamiske og udviklende arbejdspladser, hvor akademikere hurtigt får indsigt i og indflydelse på virksomhedens udvikling", forklarer Ane Buch, adm. direktør i Håndværksrådet.

SMV'erne og akademikerne ved ikke nok om hinanden

Men de mange job skaber ikke sig selv, forklarer Ane Buch. Dertil kender hverken SMV'erne eller akademikerne nok til hinanden.

Og det er netop derfor, at Håndværksrådet har fået lavet en analyse blandt sine medlemmer i samarbejde med Djøf.

"Lige nu er der mange små- og mellemstore virksomheder, som ikke ved, hvad akademikere konkret kan, og derfor heller ikke kan gennemskue, hvilken type akademiker der kan hjælpe dem i deres situation. På samme måde er der mange akademikere, som ikke nødvendigvis forstår potentialet hos de små og mellemstore virksomheder, og derfor ikke ved, hvad de kan tilbyde dem", mener Ane Buch og peger på, at det ofte er i mødet mellem akademikerne og de små og mellemstore virksomheder, at der opstår vækst, innovation og udvikling.

Håndværksrådet efterlyser enkle, genkendelige støtteordninger
Der findes i forvejen en række støtteordninger, som er designet til netop at hjælpe SMV'erne og akademikerne med at mødes om et fælles projekt. Men de skifter for hurtigt navn og er ofte tilgængelige i for kort tid til, at virksomhederne opdager dem, forklarer Ane Buch.

"Der er brug for nogle enkle, genkendelige støtteordninger. For vores erfaring er, at der er en lang indtrængningstid fra en ny ordning oprettes, og indtil at mange i målgruppen kender den", pointerer Håndværksrådets adm. direktør.

Samtidig tager nogle af de eksisterende ordninger udgangspunkt i en helt anden virkelighed, end Håndværksrådet oplever, når det taler med sine medlemsvirksomheder.

"Eksempelvis er InnoBooster-ordningen skruet sådan sammen, at virksomheden skal have et konkret udviklingsprojekt, som der så kan søges om støtte til at hente akademisk arbejdskraft ind for at løse. Men sådan fungerer vores medlemsvirksomheder ikke. De mangler ofte den slags kompetencer, der kan lave udviklingsprojektet, så ordningerne fungerer også lidt bagvendt i forhold til den hverdag, vi ser i vores medlemsvirksomheder", påpeger Ane Buch.