01.08.2016
Nyhed

Rekordoptag og hurtigstartbonus skaber karakterpres på universiteterne

Mens eksempelvis ingeniøruddannelserne har oplevet en stigning i optaget, bliver der i år optaget færre studerende på både humaniora og naturfagene. Til gengæld stiger adgangskravene på de videregående uddannelser.

Af Tobias Dinnesen
Rekordmange har søgt ind på de videregående uddannelser i 2016, men der bliver flere steder i uddannelsessystemet skruet ned for optaget af studerende.

Flere end tidligere har søgt om at starte på eksempelvis ingeniør- og læreruddannelserne, mens der om fem-seks år vil komme færre humanistiske kandidater ud af uddannelsessystemet end i dag. Alene på Københavns Universitet er der optaget 10 procent færre studerende på de humanistiske uddannelser end i 2015.

Det skyldes, at der nogle steder er sket enten en opbremsning eller et helt stop for optaget på bestemte uddannelser. Det sidste gælder blandt andet de små sprog- og kulturfag, som Københavns Universitet har set sig nødsaget til enten at lukke helt eller sammenlægge med andre studieretninger.

Tilbagegang for naturfag og humaniora
Københavns Universitet har haft lige så mange ansøgere som tidligere år til de humanistiske uddannelser, men da en række uddannelser ikke optager nye studerende i år, er der næsten fuldt belagt på alle studieretninger.

”På trods af at Humaniora i år optager på 14 færre uddannelser end sidste år har det stabile ansøgertal gjort, at langt hovedparten af fakultetets uddannelser i år har adgangsbegrænsning, og at der kun er 67 ledige pladser tilbage ud af godt 2.000 udbudte”, siger Pernille Kindtler, chefkonsulent og områdeleder for vejledning og optag ved Københavns Universitet.

På landsplan er der optaget 266 færre studerende på de humanistiske uddannelser end i 2015, selv om både søgningen til og optaget på de videregående uddannelser endnu en gang satte rekord i 2016.

Karakterpres skaber unødigt høje adgangskrav
Over en bred kam er adgangskravet til de fleste studier skruet yderligere i vejret i 2016 i forhold til 2015, hvilket betyder, at det i år har krævet et højere karaktergennemsnit på eksamensbeviset at komme ind på drømmestudiet.

Ved Københavns Universitet betyder det, at adgangskravet for at komme ind via kvote 1 er steget på 34 af universitetets 67 bacheloruddannelser.

Det bør ifølge Pernille Kindtler give stof til eftertanke omkring den såkaldte hurtigstartbonus, som giver de studerende adgang til at forhøje deres karaktergennemsnit, hvis de søger ind på en uddannelse inden for de første to år efter, at de blev færdige med deres ungdomsuddannelse.

”Der er intet belæg for at konkludere, at ansøgerne bliver mere velkvalificerede af at starte deres uddannelse maksimalt to år efter deres adgangsgivende eksamen. Og fra studievejledningen kan vi se fra vores kontakt med ansøgerne, at langt de fleste studerende ikke ønsker at holde mere end 1-2 års pause efter gymnasiet. Vi ser derfor ikke nogen grund til at opretholde denne ordning, der er med til at tvinge adgangskvotienterne højere og højere op”, forklarer chefkonsulenten