24.08.2016
Nyhed

Offentligt ansatte kender ikke ytringfrihedsregler

Hver anden offentlige ansatte kender ingenting eller kun lidt til reglerne for at ytre sig om forhold på jobbet. Værst ser det ud blandt regionale ledere, viser ny undersøgelse. Der er brug for lovgivning nu, mener medlem i Whistleblowerudvalget, der i 2015 anbefalede regeringen ikke at lovgive på området.

Af Martin Ejlertsen

Hvad må du udtale dig om omkring forhold på dit job? Det kan hver anden offentligt ansatte ikke svare på. En ny undersøgelse fra FTF - hovedorganisationen for 450.000 offentlige ansatte – viser, at hver anden offentlige ansatte kender intet eller kun meget lidt til, hvilke forhold på arbejdet, man må ytre sig om.

Med den opmærksomhed, der har været på ansattes ytringsfrihed i medierne de senere år, burde kendskabet til reglerne være langt mere udbredt. Det mener formand i FTF Bente Sorgenfrey.

"Den hidtidige indsats med oplysning og vejledning har tydeligvis ikke fungeret godt nok. Forudsætningen for, at ansattes ytringsfrihed kan fungere i praksis, er at der gælder klare regler, og at de ansatte kender dem", siger Bente Sorgenfrey.

"Det er i allerhøjeste grad et ledelsesansvar at sætte sig ordentligt ind i reglerne og udbrede dem på arbejdspladsen", fortsætter FTF’s formand.

Ifølge undersøgelsen er kendskabet omkring ytringsfriheden på arbejdsforhold mindst blandt ledere på regionale arbejdspladser. Her har 58 procent intet eller ringe kendskab til reglerne. Statsansatte er de bedst orienterede: Her har 34 procent intet eller ringe kendskab til reglerne.

Ikke behov for lovgivning
I april 2015 afleverede Udvalget om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger (Whistleblowerudvalget) deres anbefalinger til Folketinget.

Et stort flertal i Udvalget pegede på, at der ikke er behov for at lovgive om offentligt ansattes ytringsfrihed eller meddeleret, mens udvalget var mere delt med hensyn til, om der bør gennemføres en yderligere ansættelsesretlig beskyttelse af offentligt ansatte.

Både den forrige Socialdemokratisk-ledede regering og den nuværende Venstreregering har støttet udvalgets anbefalinger. I april 2016 udtalte justitsminister Søren Pind (V):

"Det er afgørende for et velfungerede demokrati, at ansatte i f.eks. kommuner, sygehuse eller skoler føler sig trygge ved at deltage i den offentlige debat uden at frygte for deres karriere. Derfor styrker vi nu oplysningsindsatsen om ytringsfrihed på offentlige arbejdspladser, ligesom jeg vil opfordre offentlige myndigheder til at overveje, om det kan være relevant at indføre en whistleblowerordning hos dem".  

Oplysning har ikke båret frugt
Men oplysningskampagne har ifølge FTF’s undersøgelse åbenbart ikke båret frugt. Og det overrasker ikke tidligere formand i Dansk Magisterformand (DM) og nuværende lektor på Syddansk Universitet Ingrid Stage, som sad med i Whistleblowerudvalget, der afleverede anbefalingerne til Folketinget. Hun mener hovedansvaret ligger hos regeringen og Folketinget.

"De nærmest ignorerer de stigende problemer med sanktioner mod offentlige ansatte, der bruger deres lovfæstede ret til at ytre sig om kritiske forhold på arbejdspladsen og den selvcensur, der er resultatet”, siger Ingrid Stage.

Hun er forarget over, at de samme politikere, der insisterer på retten til at krænke andre menneskers religion i det offentlige rum, ikke vil gøre noget for de ansatte, herunder egentlige whistleblowere, der gør offentligheden opmærksom på uværdige og kritisable forhold på offentlige arbejdspladser og institutioner.

Ingrid Stage mener ikke, at politikerne viser forståelse for, at det er nødvendigt og positivt for den offentlige debat og samfundsudviklingen, at offentligt ansatte benytter sig af deres ret til at ytre sig om politiske og faglige forhold.

Støtter lovgivning om ytringsfrihed nu
Ingrid Stage sad i Whistleblowerudvalget som repræsentant for alle de akademiske organisationer. Hun var blandt det flertal, der gik ind for, at der ikke skulle lovgives på området, fordi loven er klar og vidtgående allerede. Det var hendes mandat, og hun synes også selv, det er underligt at skrive en lov om noget, der allerede er sikret ved lov i Grundloven og Forvaltningslov, forklarer hun.

"Efterfølgende er jeg kommet til den konklusion, at selv om det faktisk kan siges at være ren signalpolitik og for så vidt helt overflødigt, er det nok alligevel nødvendigt at lovgive specifikt om offentligt ansattes ytringsfrihed. Så det vil jeg nu støtte", siger Ingrid Stage.