23.08.2016
Nyhed

Ny klimakurs i pensionskasse

Bestyrelsen og medlemmerne i pensionskassen MP Pension er stadig uenige om, hvorvidt pensionskassen helt skal trække sine investeringer i gas- og olieselskaber. Nu inviterer pensionskassens bestyrelse til dialogmøder om en ny klimakurs.

Af Martin Ejlertsen

Skal pensionskassen MP Pension stadig investere penge i gas- og olieselskaber, eller skal pensionskassens investeringer fra de over 100.000 medlemmer udelukkende gå til grønne selskaber?

Det hersker der stadig stor uenighed om mellem bestyrelsen og medlemmerne. For et par år siden stemte 49 procent af de tilstedeværende medlemmer på en generalforsamling for at fuldt frasalg af aktier i fossile selskaber.

Uenigheden ulmer fortsat. Så nu inviterer MP Pensions bestyrelse medlemmerne til en række dialogmøder om en ny klimakurs, som bliver afholdt i København, Odense og Aarhus i midten af september måned.

Den udstrakte hånd tager netværket AnsvarligFremtid i mod. Det var medlemmer i netværket, som for et par år siden på pensionskassens generalforsamling stillede forslag om at trække sig helt ud af kul,- olie- og gasindustrierne.

"Jeg opfatter dialogmøderne som et udtryk for, at bestyrelsen faktisk ønsker at lytte til sine medlemmer og dermed forhåbentlig komme i sync med vores ønsker. Det har endnu ikke været så tydeligt", siger Thomas Meinert Larsen, som er medlem i MP Pension og talsmand for AnsvarligFremtid. 

Skal arbejde for grøn omstilling
Ved seneste generalforsamling i MP Pension tidligere i 2016 meldte bestyrelsen ud i en hensigtserklæring, at den vil arbejde hårdt for at indrette pensionskassens egen investeringsstrategi , så den understøtter klimaaftalen i Paris.

Her går de langsigtede målsætninger bl.a. på at holde den globale temperaturstigning under to grader celsius, og at globale udledninger skal toppe så hurtigt som muligt og derefter reduceres markant.

AnsvarligFremtid ønsker at forpligte MP Pension til at arbejde mere målrettet for en grøn omstilling i de virksomheder, hvor selskabet bibeholder sine investeringer.

"Forsætter MP Pension med at investere i fossile selskaber, er pensionskassen med til at fremme klimakrisen, og det mener vi ikke, at medlemmernes penge kan være tjent med", siger Thomas Meinert Larsen. 

Afviser at trække sine investeringer
Formand i MP Pension Egon Kristensen påpeger, at pensionskassen vil indrette sin investeringspolitik i forlængelse af Parisaftalen. Pensionskassen har afsat fem mia. kr. til klimavenlige investeringer og har blandt andet netop investeret i den danske virksomhed Bawat A/S, som har udviklet en ny og klimavenlig måde at rense ballastvand på.

Men formanden afviser, at pensionskassen helt vil trække sine investeringer i fossile selskaber, selvom det er netop det, som en stor del af medlemmerne i pensionskassen ønsker.

"At sælge vores aktier i fossile selskaber til nogle andre hjælper ikke på klimaproblemerne. Vi har større fokus på at få et aktivt medejerskab i de fossile selskaber, og så påvirke dem til at gå en mere klimavenlig vej", siger Egon Kristensen.

"Den tilgang synes bestyrelsen er bredere og mere progressiv. Ved at investere i og samtidig påvirke fossile selskaber kan vi hjælpe på klimaforandringerne og samtidig sikre et godt afkast", siger Egon Kristensen.

Pensionskassens formand er dog godt klar over, at bestyrelsen ikke er enig med alle medlemmerne i den linje.

"Det er klart, at nogle af vores medlemmer har den holdning, at frasalg af aktier i fossile selskaber er vejen frem, men det er ikke bestyrelsens holdning, og det vil vi selvfølgelig gerne diskutere med medlemmerne på dialogmøderne, så vi sammen finder en god vej frem", siger Egon Kristensen.

Udfas investeringer i fossil energi
På dialogmøderne har MP Pensions bestyrelse inviteret en række oplægsholdere heriblandt blandt andre en chefrådgiver i klimaforandringer hos A.P. Møller - Mærsk. Netop det valg synes Thomas Meinert Larsen er noget opsigtsvækkende.

"Det bliver da meget interessant at høre, om han på A.P. Møller – Mærsks vegne vil udmelde, at deres forretningsmodel bakker op om Parisaftalen. Hvis den gør det, så er det jo et af den slags fossile selskaber, vi fortsat kan vælge at investere i. Men hvis ikke, ønsker jeg svar på, om bestyrelsen så vil trække sin støtte til dem", siger Thomas Meinert Larsen. 

"På sigt vil vi få udfaset investeringer i fossil energi. Hvor hurtigt det bliver, må tiden vise. Men vi synes i hvert fald ikke, at MP Pension længere skal støtte selskaber, som modarbejder den grønne omstilling", siger Thomas Meinert Larsen.

Dialogmøder:
12. september kl. 17.00 i DGI Byen, Tietgensgade 65, 1704 København V.
19. september kl. 17.00 på Radisson Blu H.C. Andersen Hotel, Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense C.
22. september kl. 17.00 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 Århus.