25.08.2016
Nyhed

Lukket kreds står bag nationalt skoleforskningscenter

Ud af det blå annoncerede Aarhus Universitet og VIA UC åbningen af et Nationalt Center for Skoleforskning til august. Flere centrale aktører har ikke været inviteret med fra start. De er bekymrede for, om nationalt nu også betyder nationalt.

Af Pernille Siegumfeldt
Det var noget af et granatnedslag, der ramte lærer- og pædagogverdenen, da det i starten af juni blev annonceret, at DPU under Aarhus Universitet i samarbejde med VIA UC til august åbner et Nationalt Center for Skoleforskning.

En af dem, der undrer sig over, at et forskningscenter blev præsenteret som trold af en æske, er Bjørn Hansen fra Danmarks Lærerforening (DLF). Han er hovedstyrelsesmedlem, medlem af DLF´s forretningsudvalg og desuden formand for lærerforeningens undervisningsudvalg.

Ingen i DLF har været inddraget i projektet op til nu, forklarer han.

“Man kan få den tanke, at man har villet holde andre væk fra at deltage – og det kan jo undre, hvis man laver et nationalt samlende center for skoleforskning”, siger Bjørn Hansen.

Han mener, at der er en risiko for, at indsatsen ikke bredes ud, hverken forskningsmæssigt eller geografisk, når en central aktør som DLF ikke er inviteret med. Det bekymrer ham.

“Min bekymring er, om det bliver bredt nok og får stort nok fokus på forskningsformidling til praktikerne”, siger Bjørn Hansen.

Hvorfor er professionshøjskolerne ikke inddraget?
Heller ikke KL, Kommunernes Landsforening, er blevet kontaktet. Her har chefen for Dagtilbud og Folkeskole ingen kommentarer til etableringen af centret.

Det har derimod prorektor for UC Syd, Alexander von Oettingen. Han har også undret sig over, at han skulle høre om et nationalt skoleforskningscenter første gang i en pressemeddelelse fra DPU.

“Som et mindre regionalt UC har vi nogle meget stærke spidskompetencer at spille ind med i den kæmpe satsning, som centret er. Hvis man gerne vil nå helt ud i alle afkroge af kongedømmet med resultaterne af sin forskning, er det meget ærgerligt, at de små professionshøjskoler ikke er blevet inddraget på et langt tidligere tidspunkt”, siger Alexander von Oettingen.

DPU føler en særlig forpligtelse for at være førende på området
Forskningscentret har samlede ressourcer for 65 millioner kroner, og professor Lars Qvortrup er ansat som leder.

Aarhus Universitet og VIA UC har i første omgang gået ret stille frem i forberedelsen af centerinitiativet, da dagtilbudsområdet og ikke mindst skoleområdet er så politiseret. Det siger dekan Johnny Laursen fra Arts på Aarhus Universitet, som DPU hører under.

“DPU står for halvdelen af den danske forskning på området og har mange ph.d.-studerende i samarbejde med professionshøjskolerne. Vi føler os som institution forpligtet på den vigtige nationale opgave og føler også en særlig forpligtelse til at styrke samarbejdet”, pointerer Johnny Laursen.

At det i første omgang har skabt uro blandt nogle af de kommende samarbejdspartnere, der oplevede, at meldingen blev smidt som en bombe, kan dekanen godt forstå.

“Derfor har vi allerede nu gjort meget ud af, sammen med VIA UC, at invitere alle interesserede aktører til at deltage i samarbejdet. Vi fornemmer, at viljen er stor, og at erkendelsen af behovet for et tættere samarbejde er til stede. Centret får først og fremmest en vigtig koordinationsrolle for forskning i skole- og dagtilbud, organisationen bliver meget projektbåret, og der vil være en styregruppe med eksterne samarbejdspartnere”, påpeger Johnny Laursen.

KL og lærerne skal også inddrages
En af dem, der har fået en invitation til at sidde i styregruppen, er UC Syds prorektor Alexander von Oettingen. Den kom først, efter at planerne om skoleforskningscenter var blevet offentliggjort. Prorektoren skal repræsentere de andre UC'ers interesser i styregruppen.

“Vi må lægge irritationen over den lukkede proces bag os og være glade for, at to stærke institutioner får sat skub under en indsats, som alle finder vigtig. Mit fokus bliver, at også klasseværelser i Padborg skal kunne mærke resultaterne af den nationale forskningsindsats”, understreger Alexander von Oettingen.

Forskningsmæssigt peger han på, at den målstyrede undervisning, som han ikke mener, der er ordentligt hold på, skal prioriteres.

“Og endelig mener jeg, at vi skylder organisationer som fx KL og DLF, at også de bliver engageret i den her kæmpesatsning”, siger Alexander von Oettingen.

VIA UC: Hele sektoren skal inddrages
Direktør for Pædagogik og Samfund på VIA UC, Erik Hygum, tør godt garantere, at det nationale skoleforskningscenter ikke bliver et eksklusivt og central-styret projekt:

“VIA uddanner 25 procent af alle landets pædagoger og lærere, og vi har længe ønsket os mere praksisnær forskning, hvor resultaterne kommer ud og arbejder. Derfor er jeg begejstret for, at vi nu ser hele professionshøjskolesektoren møde hele universitetssektoren som ligeværdige partnere i et forskningscenter”.