09.08.2016
Nyhed

Ledighed: Mange uddannes, mens få går på pension

Akademikerledigheden har været nogenlunde stabil i første halvår af 2016, men samtidig kommer der også hele tiden flere i job. Problemet er, at der lige nu uddannes markant flere akademikere, end der er akademikere, der går på pension, forklarer Jens Mølbach, sekretariatschef ved Akademikerne.

Af Tobias Dinnesen
Det akademiske arbejdsmarked fodres hele tiden med nye kandidater fra de videregående uddannelser, uden at et tilsvarende antal går på pension.

Men det har ikke betydet, at akademikerledigheden er steget, viser tal fra Akademikerne, som er paraplyorganisation for de akademiske fagforeninger. Faktisk har ledigheden i årets førte seks måneder holdt sig nogenlunde stabilt omkring de 4,2 procent, der var ledige i juni.

"Den akademiske arbejdsstyrke vokser hele tiden, fordi der er en konstant tilgang af nye dimittender, som er betydelig større end afgangen til pension i den anden ende. Så overordnet er der flere, der kommer i beskæftigelse, selv om ledighedsprocenten holder sig nogenlunde stabilt", forklarer Jens Mølbach, sekretariatschef ved Akademikerne.

Dimittenderne skal finde nogle job, der ikke eksisterer
I juni var godt 12 procent af de næsten 5000 akademikere, der blev færdige med deres uddannelse i juni 2015, stadig ledige.

Men det er også en svær situation, som de nyuddannede akademikere kommer ud til, forklarer Jens Mølbach.

"Der er ikke en tilstrækkelig afgang fra arbejdsstyrken til, at der opstår tilstrækkelig med huller til de nye, der kommer ud på arbejdsmarkedet. Derfor skal dimittenderne forsøge at finde nogle job, der ikke eksisterer, så derfor tager det lidt længere tid for nogle af dem at finde beskæftigelse", siger han.

Besparelser på uddannelse slår igennem blandt magistrene
Siden juni 2015 er ledigheden blandt ingeniørerne faldet med 0,3 procentpoint fra 2,3 til 2,0 procent. I samme periode er Djøf'ernes ledighed uændret 4,1 procent, mens ledigheden blandt magistre er steget fra 5,3 til 5,6 procent, viser Akademikernes ledighedstal.

Men det er der formentlig en helt naturlig årsag til, påpeger Jens Mølbach.

"Hvis man kigger på de enkelte grupper, er det mest opløftende, at ledigheden for ingeniører og naturvidenskab er faldet i det første halvår af 2016. Og på den mere negative side kan man sige, at ledigheden er steget lidt for magistre i samme periode. Det sidste kan formentlig hænge sammen med, at man har set en opbremsning og en sparerunde i uddannelses- og undervisningssektoren, som traditionelt er et stort arbejdsmarked for magistrene", forklarer sekretariatschefen.