23.08.2016
Nyhed

Forskeres mundkurv behandles af Ombudsmanden

I årevis har kontrakter mellem ministerierne og universiteterne givet forskerne mundkurv på, og det er på kant med Forvaltningsloven. Nu går Ombudsmanden ind i sagen.

Af Martin Ejlertsen

Ministerierne laver ulovlige kontrakter med landets universiteter og giver forskerne mundkurv på. Men nu går Ombudsmanden ind i sagen om tavshedsklausulerne overfor landets forskere.

I to breve stilet direkte til henholdsvis Miljø- og Fødevareministeriet samt Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, som Magisterbladet har fået, beder Ombudsmanden Jørgen Steen Sørensen ministerierne om en orientering om sagen.

"Jeg kan forstå, at ministeriets gennemgang af standardvilkårene navnlig vedrører spørgsmålet om den (ubetingede) tavshedspligt, som universiteterne og deres ansatte angiveligt pålægges i forbindelse med indgåelsen af aftaler om forskningsbaseret myndighedsbetjening", skriver Jørgen Steen Sørensen og fortsætter:

"Med henvisning til ombudsmandslovens § 17, stk. 1, beder jeg om, at ministeriet orienterer mig om resultatet af sin revision af dette standardvilkår, herunder vedlægger en kopi af den reviderede standardkontrakt. Jeg beder også om, at ministeriet orienterer mig om sine retlige overvejelser i forbindelse med revisionen".

Har været diskuteret i årevis 
Problemet med at forskerne får mundkurve på har været omdiskuterede i årevis. Blandt andet skrev KU-forskerne bag en undersøgelse bestilt af regeringens burkaudvalg under på en kontrakt med en tavshedsklausul i efteråret 2009. Klausulen betød, at de ikke måtte udtale sig, efter rapporten blev lækket til Dagbladet Information nogle måneder senere.

I 2015 og 2016 har Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi indgået i mindst to kontrakter med Miljøministeriet med ulovlige tavsheds-klausuler. Det viste en aktindsigt, som Universitetsavisen har fået.

Og sidste år fik forskere fra Aarhus Universitet mundkurv på, mens daværende miljøminister Eva Kjær Hansen (V) forsvarede landbrugspakken. Her kom det frem, at ministeriet havde manipuleret med forskernes tal for at få regeringens lovforslag igennem.

Forvaltningsloven skal overholdes
Formand for Dansk Magisterforening (DM) Camilla Gregersen forklarer, at der i flere år er blevet indgået kontrakter mellem ministerier og universiteter, der pålægger universitetsforskerne en tavshedspligt. Og det er der ikke belæg for i Forvaltningsloven. Hun glæder sig derfor over, at Ombudsmanden nu går ind i sagen.

"Det er et vink med en vognstang til politikerne om, at de har et medansvar for, at der er ordenlige processer, der overholder Forvaltningsloven", siger Camilla Gregersen og fortsætter:

"For mig er der er vigtige principper på spil, nemlig både ytringsfrihed og forskningsfrihed", siger Camilla Gregersen.

Kontrakter vil blive gennemgået
I Miljø- og Fødevareministeriet er de opmærksomme på de ulovlige tavshedsklausuler. I foråret bekræftede ministeriets embedsmænd over for DR1s 'Orientering', at tavshedsklausulerne var på kant med forvaltningsloven, og at de ville gennemgå deres kontrakter for forskere.

Professor emeritus på Sociologi Heine Andersen påpeger, at han kender til i hvert fald fem sager fra Københavns Universitet inden for de sidste ni år, hvor forskere er blevet pålagt at underskrive kontrakter med paragraffer, der begrænser deres forsknings- eller ytringsfrihed.

"Jeg er stødt på disse kontrakter på seks ud af landets otte universiteter – og KU er ikke engang de værste. Og jeg er blevet mødt med megen modstand – både fra mange af forskerne og fra universiteternes ledelser. Man kan ikke lade være med at tænke, at vi kender til sagen om burkarapporten og gyllegate, hvor forskerne fik mundkurv på - men tænk på de sager, der aldrig er kommet frem i offentligheden", siger Heine Andersen til Universitetsavisen.

Han er i gang med at lave en udredning, der undersøger forskeres forskningsfrihed – i forbindelse med såkaldt myndighedsbetjening, hvor et ministerium bestiller en forskningsopgave på et universitet.

Regner med forbedring af kontrakter
DM’s formand mener, det er et problem, hvis de forskere, der har deltaget i myndighedsbetjeningen, ikke risikofrit kan korrigere ministerier og politiker, hvis disse fremlægger forskningen forkert.

"Derfor er det for mig helt essentielt, at publiceringsretten skal ligge på universiteterne, så forskerne selv kan fremlægge deres resultater", siger Camilla Gregersen.

Hun er sammen med Heine Andersen inviteret ind til møde i Miljø- og Fødevareministeriet, og Camilla Gregersen forventer, at kontrakterne om myndighedsbetjening bliver revideret.

"Jeg har foreløbig haft en god dialog både med embedsmændene og med universitetsledelser og almindelige forskere om sagen, så jeg regner med, at vi kan lande nogle markante forbedringer af kontrakterne – uden at jeg endnu ved, hvordan det præcist lander", siger Camilla Gregersen.