16.08.2016
Nyhed

DM vil have styr på fakta i SU-debatten

Konsekvenserne af de eventuelle forringelser af SU'en på fx kandidaten, som har været diskuteret heftigt, er ikke godt nok belyst, mener Dansk Magisterforening.

Af Tobias Dinnesen
Der er for mange gisninger og for lidt reel fakta i debatten om SU'ens fremtid, mener Dansk Magisterforening (DM).

Derfor har den akademiske fagforening taget initiativ til, at en uafhængig gruppe af eksperter skal kigge på, hvad den eksisterende forskning på SU-området kan fortælle om, hvad det eventuelt vil få af konsekvenser for de studerende, hvis man, som det har været foreslået, forringer eller helt fjerner SU'en på kandidatdelen af de videregående uddannelser.

Det er blandt andet SU'ens betydning for uddannelsesvalg og social mobilitet, som de fem eksperter skal forsøge at belyse.

"Der er brug for en dybere forståelse af SU’ens betydning for unges uddannelsesvalg og forudsætninger for at gennemføre, så der ikke træffes politiske beslutninger, der giver bagslag. Det er vigtigt, at debatten om SU foregår på et oplyst og fagligt grundlag, og hvor konsekvenserne for både de studerende og samfundet medregnes. Det er et bredt og meget kompetent panel, der er nedsat, og jeg ser frem til deres analyse", forklarer Camilla Gregersen, formand for Dansk Magisterforening, om baggrunden for at bede panelet om at kigge på netop SU'en.

Hvad kan man tolke ud fra den eksisterende forskning?
Kritikken af grundlaget for debatten om SU'ens fremtid, som DM fremfører, får opbakning af en af de fem uafhængige eksperter, som skal sidde med i panelet, der ifølge DM fungerer helt uafhængigt af fagforeningen, da det er Damvad Analytics, og ikke DM selv, der står for at facilitere og understøtte panelets arbejde.

"Debatten om en mulig SU-reform er til tider præget af argumenter, som ikke altid hviler på solide undersøgelser og velbegrundede antagelser. Det er vigtigt, at man i en eventuel SU-reform sikrer sig, at de mange uddannelsessøgende får de rette incitamenter i deres uddannelsesvalg", siger Jakob Rathlev, ph.d. og områdechef i Danmarks Evalueringsinstitut, som er en af dem fem, der skal sidde med i panelet.

Jakob Rathlev får opbakning af Jacob Nielsen Arendt, som er professor og programleder for arbejdsmarked og uddannelse ved KORA, som er en af de fire andre medlemmer af panelet.

Han ser frem til, at han og de andre forskere kan præsentere en analyse, som giver et bedre grundlag at diskutere SU'en ud fra.

"SU-panelets arbejde giver god lejlighed til at uddybe og præcisere, hvad den eksisterende kvantitative litteratur siger, og hvad den kan bære af fortolkninger, men også hvad analyserne ikke siger noget om", forklarer han.

Panelets resultater præsenteres den 28. september fra 09-11 på Christiansborg, oplyser DM.

Her er de fem medlemmer af panelet:

  • Martin D. Munk, professor på institut for statskundskab ved Aalborg Universitet
  • Jakob Rathlev, ph.d. og områdechef ved Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)
  • Jacob Nielsen Arendt, professor og programleder for arbejdsmarked og uddannelse ved KORA
  • Rie Thomsen, lektor ved DPU
  • Palle Rasmussen, professor på institut for læring og filosofi ved Aalborg Universitet