Københavns Universitet får ikke uden videre lov til at give regeringens besparelser skylden for, at universitetet har set sig nødsaget til at lukke fem småfag.
19.04.2016
Nyhed

Tørnæs: Småfags­lukning er KU's ansvar

Københavns Universitet begrundede lukningen af flere sprogfag med regeringens besparelser på uddannelsesområdet, men uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs (V) afviser den forklaring.

Af Tobias Dinnesen
"Jeg synes, de har skubbet mig foran en upopulær beslutning."

Det siger uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs (V) i et større interview med Altinget om Københavns Universitet (KU's) forklaring for, hvorfor universitetet har set sig nødsaget til at lukke fem småfag og sammenlægge andre.

Da universitetet tidligere på måneden endegyldigt meldte beslutningen ud, skød rektor Ralf Hemmingsen ellers med skarpt mod regeringens besparelser.

"Det er med stor beklagelse og af bitter nødvendighed, at vi lukker en række kultur- og sprogfag. Jeg håber, at vi kan fastholde nogle af de faglige forskningsmiljøer, selv om vi lukker uddannelserne. Det er udsigten til en mærkbar beskæring af statens tilskud til uddannelserne, der tipper læsset. Men uddannelserne er også påvirket af et stort frafald, hvor de studerende har svært ved at leve op til kravene i fremdriftsreformen", sagde han dengang.

En ledelsesmæssig opgave
Den forklaring køber uddannelses- og forskningsministeren dog ikke og understreger i samme ombæring, at hun fuldt ud kan stå inde for besparelserne på uddannelsesområdet.

Til gengæld mener hun omvendt, at ledelsen på KU også bør stå inde for de beslutninger, den træffer omkring, hvilke fag der også fremover skal satses på.

"Men jeg synes nu nok man er gået meget langt i den offentlige debat med at begrunde nedlæggelserne af småfag med omprioriteringsbidraget. Jeg ser det lidt anderledes som en ledelsesmæssig opgave, man var nødt til at gennemføre", forklarer hun til Altinget.