28.04.2016
Nyhed

Ny dimen­sionering på vej

I 2014 indførte den forrige regering dimensionering af universiteternes uddannelser. Men nu er Venstre-regeringen på vej med endnu en dimensionering af uddannelserne.

Af Martin Ejlertsen

Knap er den et år gamle dimensionering af universitetsuddannelserne trådt i kraft, før regeringen nu er på vej med en yderligere dimensionering af de lange videre gående uddannelser. 

Som optakt til Uddannelsesmødet 2016 i Kolding torsdag om at drøfte udviklingen i uddannelsessektoren er Uddannelses- og forskningsministeriet således klar med en ny analyse der viser, at en lang række uddannelser i perioden 2007-2014 har haft en meget høj ledighed blandt nyuddannede samtidigt med, at optaget er vokset.

Yderligere tiltag
Selvom den nuværende dimensionering af uddannelserne hverken er fuldt ud trådt i kraft eller evalueret, udtaler videnskabsminister Ulla Tørnæs (V) til Jyllands-Posten, at der skal ske yderligere tiltag.

"Jeg mener ikke, dimensioneringen løser det hele, fordi det er på baggrund af ledigheden bagudrettet. For mig handler det også om at se på, hvordan vi kan uddanne relevant fremadrettet", siger ministeren til Jyllands-Posten.

Læs også: Det lysner for dimittendledigheden

Ifølge ministeriets nye analyse blev der fra 2007 til 2014 optaget 50 procent flere studerende på de danske uddannelsessteder. Tre ud af ti af de nye pladser blev åbnet på uddannelser, hvor over 15 procent af de færdiguddannede var arbejdsløse efter et til to år.

Alt for tidligt
Formand for Dansk Magisterforening (DM) Camilla Gregersen understregede på Uddannelsesmødet, at en ny dimensionering kommer alt for tidligt, og man må vente på et bedre datagrundlag for at se effekten.

"Notatet fra ministeriet er på baggrund af 2007-2014, og altså før modellen fungerede. Vi mangler fortsat at finde en retvisende, fremadrettet model med prognoser, og al den usikkerhed, der kan ligge heri" udtalte Camilla Gregersen.

Får en chance
I 2014 indførte den tidligere videnskabsminister Sofie Carsten Nielsen (R), at uddannelser med høj ledighed blandt de færdiguddannede skulle skære ned på antallet af pladser, den såkaldte dimensioneringsmodel. Men allerede nu barsler Venstre-regeringen altså med endnu en dimensionering af de lange videregående uddannelser.

På Twitter understreger Ulla Tørnæs torsdag, at den nuværende uddannelsesdimensionering ”får en chance”.

"Men vi skal ikke kun se i bakspejlet. Vi skal også se frem", skriver Ulla Tørnæs. 

Ny model
Ministeren peger på, at der er et arbejde i gang med at designe et nyt system for, hvordan universiteterne modtager penge.

"Modellen for det nye bevillingssystem er endnu ikke færdig, men systemet kommer til at understøtte kvalitet, og hvad arbejdsmarkedet har behov for af arbejdskraft, frem for blot hvor mange der bliver optaget", siger Ulla Tørnæs.

"Der har været et ønske fra politikerne om, at vi nåede flere mål, herunder at 28 procent af en årgang skulle have en lang videregående uddannelse. Det har vi nået nu, og derfor er tiden inde til at se på ikke alene kvantiteten, men også kvaliteten og relevansen af det, vi bruger vores skattekroner på", siger ministeren

Passe på
Rektor på Roskilde Universitet Hanne Leth Andersen mener, at politikerne skal passe på med at styre uddannelserne alt for meget efter arbejdsmarkedet.

"Det er en banalitet, men også en dyb sandhed, at man altså ikke kan forudsige arbejdsmarkedet om fem til ti år, som er det, vi uddanner til", siger Hanne Leth Andersen.

Prodekan for uddannelse på Københavns Universitet Jens Erik Mogensen er heller ikke begejstret for ministerens nye planer.

"Jeg synes, det er underligt, at ministeren ikke synes, at dimensioneringsmodellen er nok, da den er lavet netop for at få styr på beskæftigelsen, hvad der også er meget relevant. Lad os nu lige se, hvor godt det virker", siger han.