07.04.2016
Nyhed

Her er de seks, der skal kigge på de selvstændiges dagpenge

Dagpengekommissionen kunne ikke nå at kigge på de selvstændiges dagpengevilkår, og derfor har beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen længe barslet med en såkaldt "lille dagpengekommissionen", som skulle kigge på netop dette. Her er de seks medlemmer og deres opgaver.

Af Tobias Dinnesen
Det bliver tre personer fra fagbevægelsen og tre fra arbejdsgiversiden, der sammen med en gruppe embedsmænd skal kigge på de selvstændiges dagpengevilkår.

Det står klart, efter at beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen torsdag endegyldigt nedsatte den arbejdsgruppe, som skal se på, om dagpengevilkårene for de selvstændige er tidssvarende.

Fra fagbevægelsen deltager Ejner K. Holst, næstformand i LO, Torben D. Jensen, konsulent i FTF samt Jens Mølbach, sekretariatschef hos Akademikerne (AC). Balancen skabes ved, at arbejdsgiverne repræsenteres af Erik Simonsen, underdirektør i DA, Jan Olsen, konsulent i KL og Rikke Margrethe Frii, cheføkonom og vicedirektør i Danske Regioner.

Nye regler uden nye penge
I det kommissorium, som beskæftigelsesministeriet offentliggjorde allerede i februar, står der, at det er en betingelse, at "anbefalingerne ikke må indebære højere strukturel ledighed, lavere strukturel beskæftigelse, svækkelse af de offentlige finanser eller den finanspolitiske holdbarhed".

Med andre ord er der ikke lagt op til at tilføre nye penge til systemet. Øvelsen handler snarere om at forenkle dagpengereglerne for selvstændige, honorarlønnede og freelancere. Det skal gøre systemet lettere at administrere og tydeliggøre, hvilke regler, rettigheder og pligter man som selvstændig har i dagpengesystemet.

Målet er, at de selvstændige "i videst mulige omfang" skal være omfattet af dagpengereglerne på lige fod med de traditionelle lønmodtagere, som allerede har fået deres regler ændret.

Arbejdet skal færdiggøres i første halvår af 2017, og de fire centrale temaer bliver:

  • Drift af selvstændig virksomhed: Definition af selvstændig virksomhed, selvstændig bibeskæftigelse og forsikringsstatus.
  • De specifikke og særlige forhold for honorarmodtagere og freelancere.
  • Ophør med selvstændig virksomhed: Ledighedskriteriet.
  • Selvstændiges optjening af ret til dagpenge: Beskæftigelseskravet og beregning af dagpengesats.