19.04.2016
Nyhed

Britiske forskere får mundkurv på

Fra 1. maj må britiske forskere, der modtager statsstøtte til deres forskning, ikke længere blande sig i den offentlige debat og forsøge at påvirke love og regler inden for deres eget forskningsfelt.

Af Tobias Dinnesen
Hvis du er brite, forsker i klima og modtager statsstøtte til din forskning, må du i fremtiden ikke længere blande dig i debatten og eksempelvis fortælle, at den britiske energipolitik har en negativ effekt på det globale klima.

1. maj træder en ny lov nemlig i kraft, som kraftigt indskrænker forskernes ytringsfrihed og dermed den akademiske frihed i landet. Frem over er det nemlig ikke lovligt at forsøge at påvirke lovgivningen inden for sit forskningsområde, hvis man modtager statsstøtte. Det skriver the Guardian.

Egentlig var hensigten med loven at gøre at det sværere for NGO'er at påvirke politikerne med afsæt i forskning, som staten har finansieret. Men forslaget er endt med at blive meget mere vidtrækkende.

Havde lovet undtagelser

Da den britiske regering blev gjort bekendt med forskernes store bekymring for, at de frem over ikke må bruge deres forskning til at gøre verden til et bedre sted, lovede den at kigge på, om der skulle laves nogle undtagelser.

Undtagelserne skulle tillade forskerne at deltage i den offentlige debat i vigtige diskussioner, som deres arbejde måtte give anledning til. Men under to uger før, at loven træder i kraft, er der ikke udsigt til, at der er undtagelser på vej.

Professor William Sutherland, der er zoolog ved Cambridge University, kalder udviklingen "ekstremt bekymrende" og får opbakning af Fiona Fox, som står i spidsen for det såkaldte Science Media Centre, der arbejder for, at den offentlige debat præges af evidensbaseret forskning og korrekt information.

"Politikere behøver ikke være enige med forskere, men er der nogen, der tror på, at vi vil træffe bedre beslutninger uden at høre, hvad forskningen siger om oversvømmelser, klimaforandringer og e-cigaretter", spørger hun retorisk.

Pres på politikerne
Prominente personligheder fra det britiske forskningsmiljø har ad forskellige veje forsøgt at påvirke politikerne til at indse, at det ville være en stor fejl at indskrænke forskernes ytringsfrihed.

Et brev direkte stilet til regeringen har samlet 12.000 underskrifter og opfordrer regeringen til omgående at undtage universiteterne og forskningsenheder fra bestemmelserne i den nye lovgivning mod lobbyisme.

Flere håber dog stadig, at regeringen vil bruge de kommende 14 dage til at råde bod på sine fejl og ændre loven, så den blot rammer efter hensigten og ikke også går i clinch med forsknings- og ytringsfriheden på universiteterne.