06.04.2016
Nyhed

Arkitekterne vil af med sorte investeringer

Et stort flertal på generalforsamlingen i Arkitekternes Pensionskasse stemte tirsdag for et forslag om at udfase alle investeringer i fossile brændsler. Torsdag skal MP Pension tage stilling til investeringer i fossile brændsler. Artiklen er opdateret torsdag den 7. april.

Af Pernille Siegumfeldt

Et flertal af arkitekterne går ind for, at deres pensionskasse skal afvikle alle investeringer i kul, gas og olie.

Det står klart, efter at 75 pct. på pensionskassens generalforsamling stemte for et forslag, der anbefaler pensionskassen at afvikle sine såkaldt sorte investeringer.

Forslaget er stillet af det grønne netværk AnsvarligFremtid, der også stiller med forslag på generalforsamlingen i  dag på MP Pensions generalforsamling. AnsvarligFremtid ønsker at forpligte MP´s bestyrelse til at udfase "etisk problematiske og økonomisk højrisikable i nvesteringer i kul og i udvindingsprojekter fra fx tjæresand, dybhavsboringer og udvinding i Arktis." 

For MP´s vedkommende løber de investeringer op i små 200 millioner kroner. Det svarer til 0,2 pct. af den samlede portefølje.

Også pensionskassen for Jordbrugsøkonomer og Dyrlæger (PJD) tog mandag stilling til forslaget. Her blev det nedstemt med et snævert flertal på 55 pct.

Fra bestyrelserne i Arkitekternes Pensionskasse og fra PJD har meldingen været identisk. Man har allerede inden generalforsamlingen sagt, at et frasalg ikke er på tale, men at man vil påvirke udviklingen i de fossile selskaber gennem et aktivt ejerskab.

MP Pension deler samme holdning, med den tilføjelse, at pensionskassen der ud over har øremærket fem milliarder til klimainvesteringer. 

Detaljerede retningslinjer
Mette Carstad, der er bestyrelsesformand i Arkitekternes Pensionskasse mener, det ville være fuldstændigt uansvarligt, hvis hendes bestyrelse fulgte generalforsamlingens anbefaling om at frasælge alle fossile investeringer inden 1. januar 2017.

”Vi har i forvejen nogle meget detaljerede retningslinjer for ansvarlige investeringer, og vi havde netop besluttet nogle meget mere afbalancerede forslag, herunder at undersøge muligheder og tidshorisont for at afvikle vores investeringer i de 100 største kulselskaber”, forklarer Mette Carstad.

”Det blev også besluttet, at vi skal undersøge og redegøre for, hvordan vi gennem aktivt ejerskab kan få olie-og gasselskaberne til at afvikle deres investeringer i højrisikable udvindingsprojekter, og endelig skal det belyses, hvordan vi hidtil har påvirket udviklingen som aktive investorer”, uddyber hun.

En væsensforskel
Thomas Meinert Larsen, som er talsmand for AnsvarligFremtid, nærer fortsat et lille håb om, MP Pensions bestyrelse kan være til at rokke, når det gælder de største kulinvesteringer. Det skyldes de nylige udmeldinger om, at MP fremover skal påvirke de omstridte fossil-selskaber, så deres forretninger er forenelige med målene i klimaaftalen fra Paris.

”Vi vil meget gerne rose bestyrelsens udmelding og den allokering af fem milliarder til klima-investeringer, som MP lægger op til. Det bringer MP Pension i absolut front blandt danske pensionskasser, når det drejer sig om at være klima-ansvarlig”, siger Thomas Meinert Larsen.

Men der udestår fortsat muligvis en mindre væsensforskel mellem bestyrelsens og AnsvarligFremtids ønsker, vurderer han:

”Og derfor holder vi fast i, at generalforsamlingen skal stemme om forslaget om helt at afvikle investeringerne i verdens 100 største kul-selskaber”.

MP Pensions årlige generalforsamling finder sted i Esbjerg torsdag den 7. april fra kl 16:30. Magisterbladet og Magisterbladet.dk er med.