Anders Overgaard Bjarklev, rektor for DTU og formand for Rektorkollegiet i Danske Universiteter.
"Kære politikere, tænk over det lange perspektiv. Hold for øje, at det, vi laver i dag, er det, der skaber DK om 20-30-40 år", siger Anders Bjarklev til magisterbladet.dk.
29.09.2015
Nyhed

Universiteter: Vores fælles fremtid bliver fattigere

Anders Bjarklev, rektor for DTU samt formand for rektorkollegiet og talsmand for Danske Universiteter, mener, at regeringen er inde og pille ved Danmarks fremtid med de besparelser på både forskning og uddannelse, der lægges op til i udspillet til en ny finanslov.

Af Tobias Dinnesen
"Vi risikerer at gøre vores fælles fremtid fattigere. Ikke bare mentalt, men jeg taler sådan set om vores velfærd."

Sådan lyder den umiddelbare reaktion fra Anders Bjarklev, rektor på DTU samt formand for rektorkollegiet og talsmand for Danske Universiteter, da han skal kommentere de forskningsmæssige besparelser på 1,4 milliarder kroner, som regeringen lægger op til i sit udspil til en ny finanslov.

"Det er vanskeligt at forestille sig, hvordan vi skal kunne opretholde vores nuværende aktiviteter. Besparelser af denne type og omfang vil naturligvis få konsekvenser. Hvor og hvordan må hænge sammen med en nøjere analyse. Men bliver besparelserne i den størrelsesorden, så kan jeg ikke se andet, end at det vil have personalemæssige konsekvenser", siger han.

"Et nybrud, som jeg gerne have været foruden"
Talsmanden for de danske universiteter forklarer, at han og sektoren naturligvis havde forberedt sig på, at der ville være indskrevet et krav om to procents besparelser over en bred kam i hele uddannelsessektoren.

Men det er alligevel overraskende, at der nu skæres i forskningen også. På den måde adskiller den nuværende regering sig markant fra de foregående regeringer, forklarer rektorformanden.

"Det er et brud med det, som de tidligere regeringer af forskellig farve har sagt. For vi har længe haft skiftende regeringer, der har sagt, at Danmarks fremtid hænger nøje sammen med vores evne til at uddanne de bedste og skabe ny viden, som kan skabe velstand, vækst og ny velfærd. Det er et nybrud, som jeg gerne havde været foruden", siger Anders Bjarklev.

En appel
Formanden for rektorkollegiet forklarer, at han fortsat håber på en tæt dialog med politikerne om den måde, de vil udmønte eventuelle besparelser på uddannelsesområdet. Han og de andre rektorer står til rådighed, hvis politikerne har brug for input, siger han og forklarer, at det naturligvis er politikernes ret at prioritere de offentlige finanser.

Her og nu har han dog en appel til de ansvarlige politikere, som skal i gang med at drøfte det finansforslag, der nu foreligger.

"Kære politikere, tænk over det lange perspektiv. Hold for øje, at det, vi laver i dag, er det, der skaber Danmark om 20-30-40 år. Hvis vi afsnørrer de muligheder, der ligger for at løse noget her og nu, så er det noget, der kan få store konsekvenser for vores børn og børnebørn og for den sags skyld også os selv. Så tænk langsigtet og overvej grundigt, hvordan I vil lave det her", siger Anders Bjarklev.