Anders Overgaard Bjarklev, rektor for DTU og formand for Rektorkollegiet i Danske Universiteter.
Finansiering og antal er ikke på plads, men Danske Universiteter er klar til at uddanne flygtninge, siger rektor-formand.
22.09.2015
Nyhed

Universiteter er klar til flygtninge

Danske Universiteter er parate til at handle, hvis der senere på ugen viser sig politisk opbakning til at hjælpe flygtninge hurtigt i gang med uddannelse

Af Pernille Siegumfeldt

Københavns Universitet får nu opbakning fra de øvrige universiteter til sit forslag om at lave en task force, der hurtigt kan hjælpe flygtninge i gang på et dansk universitet, hvis de kommer til Danmark med en uafsluttet uddannelse.

”Både menneskeligt og samfundsøkonomisk er det en god investering at hjælpe mennesker, der er bragt i en ulykkelig situation, videre med deres liv. Og uanset, om de bliver her eller rejser hjem igen, er en investering i uddannelse et vigtigt bidrag”, siger DTU-rektor Anders Bjarklev, der også er formand for Danske Universiteters rektorkreds.

Hvor mange flygtninge, der kunne komme på tale, og hvor mange uddannelsespladser, universiteterne samlet kan tilbyde, har ingen endnu overblik over. 

Uafhængigt af spareplaner
Netop omfanget er et af de emner, der senere på ugen skal diskuteres, når Københavns Universitet præsenterer forslaget om task-forcen på statsministerens topmøde om integration. Heller ikke finansieringen er på plads.

”Dette initiativ skal ikke ses i sammenhæng med, at universiteterne har kritiseret de to pcts. besparelser, som ministeren for forskning og uddannelse vil pålægge vores område til næste år”, siger Anders Bjarklev og uddyber:

”For det første er det meget små grupper af mennesker, som forslaget kunne blive interessant for, og for det andet kan finansieringen skrues sammen på forskellige måder, fx ved hjælpe af fonde eller statslige stipendier.”

Men allerede inden KU´s forslag er præsenteret for statsministeren, er det skudt ned af Dansk Folkeparti. Til Altinget siger partiets forskningsordfører, Jens Henrik Thulesen Dahl:

"Jeg mener, at KU skal koncentrere sig om at sikre gode uddannelser og ikke blande sig i flygtningepolitikken på den måde."