01.10.2015
Nyhed

Oversigt: Her flytter arbejds­pladserne hen

3900 statslige arbejdspladser skal flytte fra hovedstaden og ud i provinsen, viser den plan, som regeringen torsdag fremlagde. Op mod 695 medlemmer af Dansk Magisterforening (DM) kan blive berørt af planerne. (Artiklen er opdateret med nye tal fra DM. Det fremgår nu, at 695 medlemmer er berørt af udflytningsplanerne)

Af Tobias Dinnesen
De 3900 statslige arbejdspladser, som ifølge regeringen skal flyttes væk fra hovedstaden, for i stedet at skabe vækst og nye jobmuligheder i provinsen, fordeler sig på 38 byer i 25 kommuner.

Op mod 695 medlemmer af Dansk Magisterforening (DM) kan blive berørt af udflytningsplanerne. Tidligere fortalte DM's konstituerede formand, Camille Gregersen, at foreningen vil stille nogle meget konkrete krav på vegne af de medlemmer, som af forskellige årsager ikke har lyst til at flytte med, hvis deres arbejdsplads flyttes.

"Der vil vi gå ind og forhandle nogle ordninger, som bedst muligt får dem videre i deres karriere. Her vil nogle af vores krav være outplacement-forløb, karriererådgivning, kompetenceudvikling og fortrinsret til andre statslige job i Hovedstadsområdet", siger hun.

DM's potentielt berørte medlemmer fordeler sig på følgende institutioner og styrelser:

 • Udlændingestyrelsen (21 DM-medlemmer)
 • Arbejdsskadestyrelsen (5 DM-medlemmer)
 • Søfartsstyrelsen (9 DM-medlemmer)
 • Geodatastyrelsen (36 DM-medlemmer)
 • GEUS (135 DM-medlemmer)
 • Dansk Institut for Internationale Studier (21 DM-medlemmer)
 • Naturstyrelsen (65 DM-medlemmer)
 • Danmarks Evalueringsinstitut (24 DM-medlemmer)
 • Danmarks Akkrediteringsinstitut (7 DM-medlemmer)
 • Børnerådet (5 DM-medlemmer)
 • Jagt- og Skovbrugsmuseet (2 DM-medlemmer)
 • NaturErhvervsstyrelsen (62 DM-medlemmer)
 • Banedanmark (31 DM-medlemmer)
 • Socialstyrelsen (43 DM-medlemmer)
 • Natur- og miljøklagenævnet (7 DM-medlemmer)
 • Miljøstyrelsen (66 DM-medlemmer)
 • Arbejdstilsynet (23 DM-medlemmer)
 • Energinet.dk (10 DM-medlemmer)
 • Energistyrelsen (15 DM-medlemmer)
 • Ankestyrelsen (5 DM-medlemmer)
 • Styrelsen for Forskning og Innovation (38 DM-medlemmer)
 • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (4 DM-medlemmer)
 • Patent- og Varemærkestyrelsen (6 DM-medlemmer)
 • Bygningsstyrelsen (2 DM-medlemmer)
 • Skatteankestyrelsen (23 DM-medlemmer)


Dette skærmdump fra regeringens udspil viser, hvordan arbejdspladserne fordeler sig geografisk.

I region Syddanmark vil blandt andre op mod 25 DM-medlemmer fra Energistyrelsen og Energinet.dk blive berørt af flytningsplanerne
I Region Syddanmark vil blandt andet op mod 25 DM-medlemmer være i spil til at blive flyttet med Energistyrelsen og Energinet.dk til Esbjerg.


DM's 21 medlemmer, der er ansat i Dansk Institut for Internationale Studier, skal efter planen flytte til Aarhus.


Ifølge planen vil 36 DM-medlemmer, som er ansat i Geodatastyrelsen, bliver berørt af styrelsens flytning til Aalborg.

>
En stor del af de op mod 665 DM-medlemmer, der kan blive berørt af udflytningsplanerne, er ansat i styrelser eller institutioner, som flyttes fra hovedstaden til Region Sjælland. De fordeler sig på blandt andet Udlændingestyrelsen, Danmarks Evalueringsinstitut og Miljøstyrelsen.